Afit nedir, Afit ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Üzüm suyu çıkarılan yer, şırahane.

Çok yaman, atılgan, gözüpek.

Afit kısaca anlamı, tanımı

Afital : Bir su tabanındaki bitkisiz tabaka

Afitap : Söyleyiş: a:fitap) Güzel yüz.

Üzüm suyu : Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu.

Atılgan : Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar. Girişken.

Gözüpek : Ağrı şehri, Diyadin ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Şırah : Gösterişli. Sevinçli, şen.

Yaman : Güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan (kimse). Alışılmadık, olağanın dışında. Kötü, korkulan (kimse).

Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar.

Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek.

Şıra : Henüz mayalanmamış üzüm suyu. Bazı meyve ve sebzelerin özü. Süzülmüş afyon. 1.Üzüm suyu. 2.İncir suyu. 3.Üzüm, erik, dut ve benzerleri meyvelerin suyu. 4.Tatlı. Bir yaşındaki katır. 1.Büyük dalyan 2.Dalyana balık girdiğinde, reisin ağ toplama emri. Üzüm suyu.

Yama : Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma. Deride geniş leke. Bu iş için kullanılan parça.

Üzüm : Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk.

 

Atıl : Tembel. Etkisiz, işe yaramaz. Süreduran. İşsiz, aylak.

Yer : Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Yerküre. Gezinilen, ayakla basılan taban. Önem. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Görev, makam. Durum, konum, vaziyet. Ülke. Durum, konum. İz. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Diğer dillerde Afiş anlamı nedir?

İngilizce'de Afiş ne demek ? : poster