Akçakale nedir, Akçakale ne demek

Akçakale; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Şanlıurfa iline bağlı ilçelerden biri

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Kars kenti, Arpaçay belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Gümüşhane kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kars şehri, Kağızman ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Diyarbakır şehrinde, Ergani ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Elâzığ ilinde, Hankendi bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kars ili, Selim ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Sivas kenti, Alacahan bucağına bağlı bir yer. Yozgat şehrinde, Kadışehri ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Ardahan kenti, Çıldır belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Sivas şehri, Karacaören nahiyesine bağlı bir bölge. Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Sivas şehrinde, Yavu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Akçakale hakkında bilgiler

Akçakale, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. İlçe nüfusunun tamamına yakını Araptır.

Araştırmacılara göre, Telebyaz'da yaşayan Arapların İslam Devleti yıllarında efsanevi komutan Halid bin Velid döneminde iskan edilmiştir.

 

Bu yörede yaşayan Arapların gerek giyim kuşamıyla gerek yeme içmeleriyle tam anlamıyla Arap kültürünün Türkiye'deki mirasçısıdır.

İlçe halkı daha çok tarımla uğraşmaktadır. Pamuk ve buğday en çok yetiştirilen ürünler arasındadır. Ayrıca, önemli ölçüde mısır tarımı da yapılmaktadır.

Akçakale anlamı, tanımı:

Şanlıurfa : Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Nüfus : Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Kişi.

Tamam : Tamamlanmış, bitmiş. Evet. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Eksiksiz. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Bütün, tüm.

Yakın : Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Uzak olmayan yer. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmadan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilgi bulunan.

Arap : Koyu esmer. Fotoğrafın negatifi. Fellah. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

Araştırmacı : Araştırma yapan, inceleyen kimse, araştırıcı, araştırman, mütetebbi.

İslam : Müslümanlık.

Devlet : Büyüklük, mevki. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Talih. Mutluluk.

 

Bağlı : Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Sınırlanmış, sınırlı. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.