Alacalık nedir, Alacalık ne demek

  • Alaca olma durumu
  • Renkli ve renksiz kılların bütün vücutta düzenli bir biçimde dağılmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleşmesiyle meydana gelen bir at donu.

Yerel Türkçe anlamı:

Alaca denilen pamuklu dokuma ipliği, direzi.

Değişik renklilik.

İlkbaharda karların eriyerek, tarlaların biraz kar, biraz toprak görünen yerleri.

Döneklik, ikiyüzlülük.

Ekilmiş tarlada tohumun yeşermediği yerler.

Bozgun, kargaşalık.

Diğer sözlük anlamları:

Hilekârlık, iki yüzlülük.

Alacalık anlamı, tanımı:

Alacalı : Alaca.

Alaca : Çorum iline bağlı ilçelerden biri. İki veya daha çok renkli. Ağaçta ilk olgunlaşan meyve. Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Renkli : Neşeli, canlı, ilgi çekici. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse). Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan.

 

Renksiz : Rengi olmayan. Solgun görünen, soluk. Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan.

Vücut : İnsan veya hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Düzenli : Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam. Sistemli, nizamlı, metodik.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Dağılma : Dağılmak işi. Bir hedefe aynı silahla atılan mermilerin, barut haklarının ve başka şartların değişmesi yüzünden ayrı ayrı noktalara vurması. Sınırlı bölgelere toplanmış birlik, gereç ve kuruluşların düşman saldırısına karşı daha iyi korunmalarını sağlamak amacıyla birbirlerinden uzaklaştırılmaları.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Alacalık anlamı nedir?

Almanca'da Alacalık : n. Buntheit

Rusça'da Alacalık : n. пестрота (F), непостоянство (N), изменчивость (F)