Ayak izi nedir, Ayak izi ne demek

  • Herhangi bir zemin üzerinde ayağın bıraktığı iz
  • Bebeklerin kimliklerini belirlemek ve düztaban olup olmadıklarını anlamak için doğar doğmaz alınan iz.

"Ayak izi" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Karda ayak izleri var / Vurulup düştükleri yere kadar" - N. Cumalı

Ayak izi tanımı, anlamı:

Ayak : Halk edebiyatında uyak. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Bacak. Basamak. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri. Göl ayağı. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Vücudun belden aşağı bölümü.

Zemin : Taban, döşeme, yer. Yeryüzü, dünya. Ortam. Temel, dayanak. Kumaş, süslü kâğıt, halı, yer muşambası, tablo vb. desenli nesnelerde, biçimlerin üzerinde yer aldığı renk.

 

Bebek : Meme veya kucak çocuğu. Plastik, tahta, bez vb.nden yapılmış olan insan biçiminde oyuncak. Göz bebeği. Sevgi bildiren bir seslenme sözü.

Kimlik : Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, tanıtma kartı, hüviyet. Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü. Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü.

Belirlemek : Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı. Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek. Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak.

Düztaban : Uğursuz. Tabanı kemerli olmayan, düz olan (kimse). Dar tabanlı bir rende türü. Doğal ayak kemerinin kaybolması ile oluşan yapısal bozukluk.

Olmadık : Daha önce olmamış, alışılmamış, beklenmeyen, olağan karşıtı.

Anlamak : Bir şey hakkında bilgisi bulunmak. Sorup öğrenmek. Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak. Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek. Yarar sağlamak. Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek. Doğru ve yerinde bulmak.

Ayak izi ile ilgili Cümleler

  • Polisler Tom'un yatak odası penceresinin dışında herhangi bir ayak izi bulamadılar.
  • Hiç ayak izi gördün mü?
  • Hiçbir ayak izi gördünüz mü?
  • Bir ayak izi var.
  • Bir büyük ayak izi ve birkaç farklı boyutta daha küçük ayak izleri bulduk.
  • Polis, Mary'nin odasında Tom'un ayak izini buldu.

Diğer dillerde Ayak izi anlamı nedir?

İngilizce'de Ayak izi ne demek? : n. pad, pug, footprints of an animal

Fransızca'da Ayak izi : vestige [le], pas [le], piste [la]

Almanca'da Ayak izi : n. Fußspur, Stapfe, Stapfen, Tapfe, Tapfen, Tritt