Buluş belgesi nedir, Buluş belgesi ne demek

  • Bir buluşun veya o buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge, patent

Buluş belgesi hakkında bilgiler

[Bakınız: patent]

Buluş belgesi tanımı, anlamı:

Patent : Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme. Buluş belgesi. Uyruğunu belirten belge. Gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge.

Buluş : Bulma işi. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat. Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Kullanma : Kullanmak işi, istimal.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.