Burdur nedir, Burdur ne demek

Burdur; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Burdur hakkında bilgiler

Burdur, Burdur ilinin merkez ilçesidir. Burdur ili merkez ilçesi altı mahalleden oluşmaktadır. Akdeniz Bölgesi şehridir.

2007, 2008, 2009 yıllarında OKS ve SBS'de 1'nci, 2007 yılında ÖSS'de 7'nci, 2008 yılında 5'nci olmuştur.

İlde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 157 İlköğretim Okulu, 156 Anasınıfı, 8 Bağımsız Anaokulu, Ortaöğretimde; 17 Genel Lise, 26 Meslek Lisesi, 4 Anadolu Lisesi, 2 Anadolu Öğretmen lisesi,1 Sosyal Bilimler Lisesi ve 2 Fen Lisesi olmak üzere toplam 53 Lise, bulunmaktadır.

İldeki okullarda okul öncesinde 3495 öğrenci, 279 öğretmen, ilköğretim okullarında 28376 öğrenci, 1431 öğretmen, orta öğretimde 9919 öğrenci, 752 öğretmen, mevcuttur.

Burdur kısaca anlamı, tanımı:

Akdeniz : Mersin iline bağlı ilçelerden biri.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Burdurma : Burdurmak işi.

Burdurmak : Burma işini yaptırmak.

 

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Merkez : Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Bir işin öğretildiği yer. Polis karakolu. Biçim, tarz. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Mahalle : Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri. Bu parçalarda oturan insanlarn tamamı.

Oluşmak : Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek.

Milli : Mil içeren.

Eğitim : Eğitim bilimi. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.