Cemiyet nedir, Cemiyet ne demek

Cemiyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Dernek.
 • Yüksek sosyete.
 • Toplum.
 • Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme.
 • Düğün
 • Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk.

"Cemiyet" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Sanatkârın, asıl cemiyete nüfuz eden büyük bir muallim olduğunu bilmemiz lazımdır." - A. H. Çelebi
 • "Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir lohusa cemiyeti görmeyelim." - Ö. Seyfettin
 • "Gazi'nin reisliği altında bir Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti var." - E. İ. Benice
 • "Bohçacı hanım, cemiyetin nerede olacağını öğrenip yarın haber getirmeyi vadetmişti." - S. M. Alus

Cemiyet hakkında bilgiler

Toplum, insanı etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Belli bir toprak üzerinde yaşamak, ortak bir politik iradeye bağlı olmak ve kültürün ortaklığının olması ile karakteristiktir. Birey kelimesinin zıttıdır. Toplum kelimesinin esas ifadesi insanların ihtiyacından doğmuştur.İnsan ırkı diğer türler gibi tek başına yaşayamaz.Bunun için insanlar bir araya gelerek toplumları oluştururlar.

Cemiyet ile ilgili Cümleler

 • Japonya 1933'te Milletler Cemiyetinden ayrıldı.
 • Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.
 • Ali gizli bir cemiyetin üyesiydi.
 • Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır. - Cemil Meriç
 

Cemiyet anlamı, tanımı:

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Gizli cemiyet : Gizli örgüt, illegal kurulmuş cemiyet.

Cemiyetli : Cemiyet içinde geçen, derli toplu, dağınık olmayan.

Dernek : Toplantı, düğün. Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet. Pazar veya panayır kurulan gün, deri.

Düğün : Bir olayı kutlamak için yapılmış olan büyük eğlence veya tören. Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılmış olan tören, eğlence, cemiyet.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Kişi : Eş, koca. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

 

Kutlamak : Önemli bir olayın gerçekleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla tören yapmak, tesit etmek. Mutlu bir olaya sevinildiğini söz, yazı veya armağanla anlatmak, tebrik etmek.

Topluluk : Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Vücudun dolgun olma durumu. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Sanatçı grubu.

Sosyete : Bir topluluktaki gelir düzeyi yüksek ve kendilerine özgü yaşama biçimleri olan topluluk. Topluluk, toplum, cemiyet.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Yüksek sosyete : Sosyetenin önde gelenleri, yüksek tabaka, cemiyet, kibarlar âlemi.

Yüksek : Erdemli, faziletli. Normal değerlerin üstünde olan. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Etkili. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Derece veya makamı bakımından üstün. Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Güçlü, şiddetli.

Diğer dillerde Cemiyet anlamı nedir?

İngilizce'de Cemiyet ne demek? : n. community

Fransızca'da Cemiyet : association [la]

Almanca'da Cemiyet : n. Fraternität

Rusça'da Cemiyet : n. общество (N), ассоциация (F), корпорация (F), община (F)

adj. общественный, корпоративный