Deck out türkçesi Deck out nedir

  • Süslemek.
  • Çok şık giyinmek.
  • Aşırı şık giyinmek.
  • Donatmak.
  • Allamak pullamak.
  • Giyinip kuşanmak.
  • Süslenip püslenmek.

Deck out ingilizcede ne demek, Deck out nerede nasıl kullanılır?

Deck : Üst kısım. Güverte. Süslemek. Yere sermek. İskambil destesi. Donatmak. Üstü açık döşeme. Deste. Bezemek.

Out : Dışarı. Meydana çıkmak. Dışarı çıkarmak. Ortaya çıkmak. Kovmak. Çıkarmak. Dışarı atmak. Bayılmak. Yanmak. Dışarıda.

Deck beam : Güverte kirişi.

Deck boat : Güverte filikası.

Deck bridge : Güverte köprüsü. Zemin kısmı şerit taşıyan köprü. Köprü döşemesi.

Deck cabin : Güverte kamarası. Gemi güvertesinde bulunan kapalı kabin.

İngilizce Deck out Türkçe anlamı, Deck out eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Deck out ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Trick out : Bezemek. Allayıp pullamak.

Appareling : Kıyafet. Kılık. Giyim kuşam. Süs. Giysi. Giyecek. Elbise. Üst baş. Esvap.

Endued : Giydirilmiş. Elbise giymek. Giyilmiş. Verilmiş. Tevdi edilmiş. Üstlenmek. Üzerine almak. Bazı vasıflarla veya yeteneklerle donatmak. Teçhiz edilmiş.

Overdressing : Giyimde aşırıya kaçmak. Kat kat giydirmek. Çok kalın giyinmek. Üst giysi. (çocuğu vb.) çok kalın giydirmek.

 

Overdress : Giyimde aşırıya kaçmak. Kat kat giydirmek. Üst giysi. (çocuğu vb.) çok kalın giydirmek. Çok kalın giyinmek.

Doll up : Güzelleştirmek. Güzel giyinmek. Giyinip süslenmek. Giydirmek. Sağını solunu toplamak. Güzelce giyinmek.

Primps : Taranmak. Kendine çeki düzen vermek. Saçlarını taramak.

Accoutre : Askeri ikmal maddeleri sağlamak. İhtiyacını karşılamak. Malzeme sağlamak. Giydirmek. Askeri giyecek vermek.

Fig up : Süslenmek.

Beautifies : Güzelleştirmek.

Deck out synonyms : array, dress oneself up, bedecks, adorn, beautify, accoutres, attiring, tog up, bedecking, accoutered, attires, prinked, bedeck, beautified, bedighted, accoutring, appareled, attire, arrays, adorns, accouter, decorate, apparel, doll oneself up, rig out, primped, dress up, accommodate with, endues, prinking, bedight, primp, beautifying.