Donatmak nedir, Donatmak ne demek

  • Birinin giyimini sağlamak
  • Süslemek.
  • Sövmek.
  • Azarlamak.
  • Bir şeyin iş görebilmesi için gereken nesneleri, gereçleri katmak, teçhiz etmek.

"Donatmak" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Türk askerini donatmak için yılda 570 dolar yeter." - A. İlhan
  • "Bütün bahçeyi donanma gecelerinde olduğu gibi fenerlerle, renkli fanuslarla donatmışlar; bayraklar asmışlar." - S. M. Alus

Donatmak tanımı, anlamı:

Donatma : Donatmak işi, teçhiz.

Arma donatmak : Armayı yerli yerine koymak.

Sofra donatmak : Sofraya bol ve türlü yiyecekler koymak.

Giyim : Giyme biçimi. Giysi. Giyme işi.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek.

Süslemek : Söz oyunlarıyla güzelleştirmek. Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek. Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Nesnel : Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif. Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif.

 

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Katmak : Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak. Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak. Bir araya getirmek. Birlikte göndermek.

Sövmek : Onur kırıcı, çoğu basmakalıp kaba sözler söylemek, küfretmek.

Azarlamak : Kırıcı ve sert söz söylemek, paylamak, tekdir etmek.

Diğer dillerde Donatmak anlamı nedir?

İngilizce'de Donatmak ne demek? : v. deck out, ornament, equip, rig, outfit, decorate, furnish, gird, arm, attire, bedeck, bedight, catch up, damask, invest, prank, prank out, prank up, turn out

Fransızca'da Donatmak : orner, embellir, parer, décorer, équiper, (gemi) gréer, doter, pourvoir

Almanca'da Donatmak : v. armieren, ausgestalten, ausrüsten, ausstaffieren, ausstatten, beschlagen, bestücken, bewaffnen, staffieren, zurüsten

Rusça'da Donatmak : v. украшать, декорировать, приукрашивать, оформлять, снаряжать, экипировать, снабжать, ругать, устраивать, украсить, приукрасить, оформить, снарядить, отругать, выругать, изругать, устроить