Dinleme salonu nedir, Dinleme salonu ne demek

  • Müzik, tiyatro eserlerini dinletmek, radyo televizyon yayınları yapmak veya ses kaydetmek amacıyla akustiği sağlanmış salon, oditoryum

Dinleme salonu anlamı, tanımı:

Dinleme : Dinlemek işi.

Salon : Toplantıların, kutlamaların, gösterilerin yapıldığı geniş yer. Dükkân, mağaza. Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en geniş oda.

Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

Tiyatro : Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer. Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup.

Eser : Yayın, kitap, yapıt. İz, işaret, im. Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.

Dinletmek : Dinlemesini sağlamak, söz geçirmek.

Radyo : Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi. Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş. Bu istasyonun yayınlarını alan araç.

Televizyon : Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.

Diğer dillerde Dinleme salonu anlamı nedir?

Fransızca'da Dinleme salonu : auditorium [le]