Eşlenik doğrusal gönderim nedir, Eşlenik doğrusal gönderim ne demek

Eşlenik doğrusal gönderim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür.

Matematik'te terim anlamı:

, Anlamdaş. tersdoğrusal gönderim.

Eşlenik doğrusal gönderim anlamı, tanımı

Doğrusal gönderim : E, F birer A-doğru-uzaysı olmak üzere her koşullarını gerçekleyen gönderimi, Anlamdaş. doğrusal dönüşüm, doğrusal işlev

Gönde : Göndermek.

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Yakın, yakınlarında. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Gerçek, hakikat. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Karşı yönünce. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

Doğrusal : Bir doğru ile ilgili olan. Bir doğruyu izleyen. Aynı doğruya ait olan.

Eşlenik : Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı).

Gönder : Bayrak direği. Üvendire. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

Gönderi : Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb. Yolcu etme, uğurlama.

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Tersdoğrusal gönderim : [Bakınız: eşlenik doğrusal gönderim].

 

Anlamdaş : Eş anlamlı.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

Ters : Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Hayvan pisliği. Bir şeyin aksi, karşıtı.

Diğer dillerde Eşlenik doğrusal gönderim anlamı nedir?

İngilizce'de Eşlenik doğrusal gönderim ne demek ? : conjugate linear map