Ecza dolabı nedir, Ecza dolabı ne demek

  • Evde veya iş yerlerinde, içerisinde ilk yardım için gerekli ilaç ve sağlık malzemelerinin bulundurulduğu dolap
  • Eczanelerin bulunmadığı yerleşim birimlerinde ilgili yasalar doğrultusunda hekimlerin kontrolünde ilaçların sağlanabilmesi için oluşturulan ve içerisinde sık kullanılan ilaçların bulunduğu dolap.

"Ecza dolabı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İnce uzun parmaklı elleri hastane ecza dolaplarının raflarında kaza çıkarmaksızın dolaşabiliyordu." - N. Hikmet

Ecza dolabı anlamı, kısaca tanımı:

Ecza : Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde. Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde.

Yardım : Bağış, iane. Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

İlaç : Çare, önlem. Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.

Sağlık : Sağ, canlı, diri olma durumu. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

 

Malzeme : Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı. Gereç.

Dolap : Düzen. Orta oyununda sahnede dükkân veya ev olarak kullanılan dekor. Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya. Dönme dolap. Su dolabı. İstanbul bedesteninde dükkân.

Eczane : İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer.

Ecza dolabı ile ilgili Cümleler

  • Ali ecza dolabını açtı ve diş macununu ve diş fırçasını çıkardı.
  • Ali bir miktar aspirin bulmayı umarak ecza dolabını açtı.
  • Ali aspirin ararken ecza dolabını açtı.
  • Ali ne olduğunu görmek için ecza dolabını açtı.
  • Ecza dolabında büyük bir şişe aspirin var.
  • Ali ecza dolabını açtı.

Diğer dillerde Ecza dolabı anlamı nedir?

İngilizce'de Ecza dolabı ne demek? : n. medicine chest