Ekipman yatırımı nedir, Ekipman yatırımı ne demek

  • Bir iş için gereken elemanları yetiştirmek, eğitmek için yapılmış olan yatırım

Ekipman yatırımı kısaca anlamı, tanımı:

Ekipman : Takım.

Ekip : Takım.

Yatırım : Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman. Yatırma işi. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Eleman : Öge. Kümeye ait varlıklardan her biri. Bir toplulukta çalışan insanların her biri.

Yetiştirmek : Söylenmemesi gereken bir şeyi birine hemen söylemek. Birini, bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak. Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek. Yetmesini sağlamak. Sağlayıp vermek. Üretmek, büyütmek, geliştirmek. Çocuğun gelişip büyümesine özen göstermek. Eğitim, öğrenim sağlamak. Vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek. Aceleyle ulaştırmak. İletmek, duyurmak.

Eğitmek : Hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek. Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek. Belli bir konuda yetiştirme.