Finis ile ilgili cümleler

English: A few minutes after he finished his work, he went to bed.
Turkish: İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

 

English: "Have you finished it?" "On the contrary, I'm just starting."
Turkish: "Bitirdin mi?" "Aksine, yeni başlıyorum."

English: "Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."
Turkish: "Bitirdin mi?" "Tam tersine, henüz başlamadım bile."

English: "What time will you be finished?" "I'm not sure yet."
Turkish: "Ne zaman hazır olacaksın?" "Henüz emin değilim."

English: "Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."
Turkish: "Bitirdin mi?" "Aksine, henüz başladım."

Finis ingilizcede ne demek, Finis nerede nasıl kullanılır?

Finish : Yürüyüşçü ya da koşucunun, gövdesinin herhangi bir kesimi ile varış çizgisini geçmesi. Tamamlamak. Son vermek. Bitiş. Sona ermek. Sona erdirmek. Cilalamak. Bitirmek. Varış. Mahvetmek.

Finish in first place : Bir yarış veya müsabakayı kazanmak. Yarış veya müsabakayı tamamlayan ilk insan olmak. Birinci sırada bitirmek. Bir yarış veya müsabakanın sonuna ilk önce ulaşmak. Birinci gelmek.

Finish in second place : Yarış veya müsabakayı tamamlayan ikinci insan olmak. Bir yarış veya müsabakanın sonuna ikinci ulaşmak. İkinci olarak bitirmek. İkinci gelmek.

Finish in third place : Bir yarış veya müsabakanın sonuna üçüncü ulaşmak. Yarış veya müsabakayı tamamlayan üçüncü insan olmak. Üçüncü gelmek. Üçüncü olarak bitirmek.

Finish line : Bir süre veya durumun sona erdiği nokta. Varış çizgisi. Bitiş. Bitiş çizgisi. Finiş. Yarışın sonunu belirten çizgi.

Finished : Bitmiş. Tamamlanmış. İmalatı tamamlanmış. Mükemmel. Mafiş. Sona ermiş. Tamam. Cilalı. Hazır. İşlenmiş.

Finish off : Halletmek. Tüketmek. Tamamlamak. Yenmek. Doldurmak. Bitirmek. Öldürmek. Üstesinden gelmek. Devirmek.

Finish school : Okulu bitirmek.

Finished article : Tamamlanmış ürün.

Finish up : Bitirmek. Üstesinden gelmek. Halletmek. Tamamen bitirmek.

İngilizce Finis Türkçe anlamı, Finis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Finis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Afterbirth : Plasenta. Döleşi. Meşime.

Closer : İçli dışlı. Bitişik. Daha yakın. Sıkı fıkı (argo terim). Kapalı. Sık. Sıkı. Detaylı. Yanaşık. Bunaltıcı.

Conclusive : Kati. Kesinleşmiş. Kesin. Nihai. Tahdidi. Şüpheleri ortadan kaldıran. Anlaşılmış. İnandırıcı.

Finale : Final. Bitiş. Final (müzik terimi). Son sahne.

Close : Yakın. Avlu (okul, kilise). Çevirmek. Kapamak. Bitirmek. Kapanmak. Geçit. Bağlantılı. Son söz.

Extremity : Büyük üzüntü. Had. Aşırılık. Son safha. Bir görüş, kanı ya da tutumun en uç biçimiyle benimsenme durumu. Uç. Zirve. Son derece.

After all : Neticede. Hiç yoktan. Her ne olursa olsun. Yine de. Sonunda. Her şeye rağmen. Bütün olan bitenden sonra. En sonunda. Buna karşın.

Finishing : Apre. Bitirici. İkmal etme. Tamamlayıcı. Cila. Terbiye. Cilalama. İkmal.

End : Bitim. Son vermek. Sona ermek. Amaç. Uç. Taraf. Kalıntı. İzmarit. Sonuca ulaşmak.

At most : Azami. Olsa olsa. Küçük veya eşittir. En çok. Çok çok. Azami olsa olsa. Pek pek. En fazla. En ziyade.

Finis synonyms : stopping point, closing curtain, at the end, at length, in the end, at full length, eventually, afterbirths, in the long run, at best, closure, conclusory, finish, at long last, concluding, aftermath, breakup, last, all in all, finally, conclusion, expiries, at last, aftermaths, expiry, expiration, conclusions, boundary, crucial, ending.

Finis zıt anlamlı kelimeler, Finis kelime anlamı

Start : Başlama. İki takım arasındaki ayaktopu oyununu hakemin başlatması. Başlatmak. Futbol, bilgisayar alanlarında kullanılır.

Middle : Ortanca. Orta kısım. Orta yer. Ara. Ortadaki. Aradaki. Bel. Orta. Vasati. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler.

Beginning : Milad. Menşe. Başlama. Esas. İlk adım. Başlangıç noktası. Köken. İptida. Başlangıç çekidi. Baş.

Finis ingilizce tanımı, definition of Finis

Finis kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Conclusion. It is often placed at the end of a book. An end.

Finis ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Finis kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Finis ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Finis anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Finis ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...