Food allergen türkçesi Food allergen nedir

  • Alerjen.
  • Gıda alerjeni.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Food allergen ingilizcede ne demek, Food allergen nerede nasıl kullanılır?

Food : Azık. Yem. Halkın geleneksel yollardan elde ettiği, koruduğu ve yaşaması için tükettiği her türlü bitkisel, hayvansal ve madensel ürün, özdek, yiyecek, içecek. Yiyecekler. Taam. Nevale. Genellikle insan yiyeceği için kullanılan, hayvanlarla ilgili olarak kullanıldığında yem ve besin anlamına gelen kelime. İaşe. Yiyecek. Gıda.

Allergen : Alergen. Allerji yapan madde. Alerjiye neden olan herhangi bir madde, allerjen. Protein veya protein tabiatında olmayan alerji oluşturan herhangi bir madde, allojen, gıda alerjeni. alerji oluşturduğu bilinen herhangi bir maddeden hazırlanan özüt. Duyargan. Reaktojen. Alerjilere neden olan madde. Alerjen. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Allerjen.

Food additive : Gıda katkı maddesi. Gıda katkısı. Gıda maddesi katkısı.

Food additives : Gıda katkı maddesi. Gıda katkıları. Besin katkı maddeleri. Gıdalardaki katkı maddeleri. Gıda katkı maddeleri. Tek başına gıda maddesi olarak kullanılmayan ve gıdanın tipik bir bileşeni olmayan, gıda maddelerine dayanıklılık, çekicilik, kıvam, tat veya hazırlama kolaylığı sağlamak için katılan maddeler. Tek başına besin değeri taşımayan, gıda ürününe bilinçli olarak doğrudan ve dolaylı katılan, ürünün görünüş ve yapısını düzeltmek veya koruma süresini artırmak için sınırlı miktarda eklenen maddeler, katkı maddesi.

 

Food allergy : Besin alerjisi. Gıda allerjisi. Gıda yoluyla alınan ve genellikle protein yapısındaki kimi kimyasal maddelerin duyarlı bireylerde yol açtığı, immünolojik temeli olan hastalık tablosu. Besin allerjisi. Besin veya besin bileşenlerine karşı alerjik reaksiyon. Bir yiyecek maddesine veya yem katkı maddesine karşı sindirim kanalı veya deride biçimlenen immün aracılı reaksiyon. genellikle köpeklerde, seyrek olarak da atlarda görülür, besin hipersensitivitesi. Gıda alerjisi.

Food and agricultural organization : Gıda ve tarım ile ilgili olan birleşmiş milletler kurumu. Birleşmiş milletler-gıda ve tarım örgütü. Fao. Gıda ve tarım teşkilatı. Gıda ve tarım örgütü.

İngilizce Food allergen Türkçe anlamı, Food allergen eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Food allergen ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Allergens : Allerjenler. Alerjilere neden olan madde.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

 

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Eksen dışı. Abaksiyal. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı.

Allergenic : Alerjik reaksiyonlara neden olan. Alerci yapıcı. Alerjenik. Alerjik. Allerci yapıcı.

Allergen : Allerjen. Reaktojen. Protein veya protein tabiatında olmayan alerji oluşturan herhangi bir madde, allojen, gıda alerjeni. alerji oluşturduğu bilinen herhangi bir maddeden hazırlanan özüt. Allerji yapan madde. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alerjiye sebep olan herhangi bir madde. allerjen. Duyargan. Alergen. Alerji yapan.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

Food allergen synonyms : a crochordon, abdomen, a c deformity, a dna, a amplitude mod, abdominal ovariectomy, a c syndrom, abattoir, a band.