Görücülük nedir, Görücülük ne demek

  • Görücü olma durumu

"Görücülük" ile ilgili cümleler

  • "Görücülüğe gitmek."

Görücülük hakkında bilgiler

Geleneksel Türk başgöz töresinde kız bakma, kız soruşturma adeti vardır. Erkek çocuk evlenme yaşına geldiğinde ailesi, akrabalardan başlayarak kız arar, çevreden bilgi toplarlar. Bu adete görücülük, görücüye çıkma denir. Evlenecek kişinin bildiği varsa öncelikle o eve gidilir. (Örnek, 190)

Genellikle kız evine giden erkek tarafı kızı inceler, fiziğine ve iş yapmasına bakar. Kızdan su isterler ve içerken kızı incelerler. Kız ailesi de erkek tarafı hakkında malumat toplar. Eğer iki tarafın da rızası sağlanırsa erkek tarafı dünürcülüğe gider, kız istemeye varır.

Kızı isterken "Allah'ın emri, peygamberin kavli ile" denir. Kız evi "Allah yazdıysa olur, biz ne diyelim" der. "Allah hayırlı etsin" denir ve erkek herkesin elini öper. Misafirlere kahve ikram edilirken kız genellikle ortaya çıkmaz.

Bundan sonra aileler topluluğu arasında söz kesilir. Sözden sonra nişan aşamasını kız evi düzenler.

Görücülük kısaca anlamı, tanımı:

Görücü : Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse.

Görücülüğe gitmek : Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye gitmek.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Geleneksel : Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, ananevi, tradisyonel.

Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet. Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

Bakma : Bakmak işi.

Soruşturma : Soruşturmak işi. Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme işi, tahkik, tahkikat.

Adet : Sayı. Tane.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Görücülük anlamı nedir?

İngilizce'de Görücülük ne demek? : matchmaker´s visit for seeing a prospective bride, matchmaking.