Gerekli koşul nedir, Gerekli koşul ne demek

Gerekli koşul; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir.

Matematik'te terim anlamı:

gerektirmesinde p önermesine göre q önermesi.

Teknik terim anlamı:

[Bakınız: gerek koşul].

Gerekli koşul anlamı, kısaca tanımı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı.

Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

Gerektirme : Gerektirmek işi, istilzam. Verilen önermelerden elde edilen önerme. Verilen p, q önermeleri için, doğruluk çizelgesi aşağıda verilen ve ile gösterilen bileşik önerme :Anlamdaş. koşullu önerme, koşullu. [Bakınız: koşul eklemi].

Önerme : Önermek işi. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse.

Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran.

Q : Glutamin. Ubikinon. 3.Koenzim Q.

Diğer dillerde Gerekli koşul anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekli koşul ne demek ? : necessary condition