Hair cross cursor türkçesi Hair cross cursor nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • İnce artı imleci.

Hair cross cursor ingilizcede ne demek, Hair cross cursor nerede nasıl kullanılır?

Hair : Tüy. İpince. Saç. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kafatasının derisi üzerinde uzayan kıllara verilen özel ad. tüy. kıl. Hayvan ve insanların derisinden çıkan belirsiz sayıda ince tel. Kıl. Deri içerisinde ve dışında yer alan, kesitinde medulla, korteks ve kıl kütikülası bulunan, kuvvetli, düz ve genellikle kaba olan yapağıdan daha düz esnek epidermal oluşumlar. dermiste yatık uzanan kıllar deri yüzeyinden dar açıyla dışarı açılırlar. vücudun değişik bölgelerinde çeşitli doğrultularda örgülenmeler yaparlar. Lif. Saçlar.

Cross : Geçirmek. Kızgın. Eski romalılarda suçluyu öldürmek için kullanılan bir araç. hıristiyanlığın simgesi olan, birbirini dik kesen iki doğrunun oluşturduğu biçim, put. Hilekar. Çaprazlama. Kesişmek. Biyoloji, tarih alanlarında kullanılır. Çarmıh. Geçişmek. Çapraz.

Cursor : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Körsır. İmleç. Kursör. Gösterge. Sürme. Kürsör. Işıklı gösterge. Sürgü. Gösterici ekranında, klavyeden girilecek ilk damganın yerleşeceği konumu göstermek üzere kullanılan gösterge.

Hair cross : Artı imleci.

 

İngilizce Hair cross cursor Türkçe anlamı, Hair cross cursor eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hair cross cursor ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Access mechanism : Erişim mekanizması. Erişim düzeneği.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı.

Accelerator key : Hızlandırma tuşu. Hızlı erişim tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu. İvmelendirme tuşu. Hızlandırıcı tuş.

Acception : Kabul. Kabul edilmiş anlam. Onaylama. Benimseme.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Abort : Dölütünü düşürtmek. Baş tutmamak. Ölü çocuk doğurmak. Yarımcık saklamak. Bir işi yarım bırakmak. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Bitirmeden durdurmak. Başarısızlıkla bitmek. İptal etmek.

Access control : Giriş kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim kontrolü. Erişim denetimi. Erişim denetim.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Accent char : Vurgu karakteri.

Hair cross cursor synonyms : accent bar, abort sequence, access control entry, crosshair cursor, absolute loader, access key, abbreviate.