Hayal kırıklığı nedir, Hayal kırıklığı ne demek

 • Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü

"Hayal kırıklığı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Al sana bir hayal kırıklığı daha!" - A. Erhat

Hayal kırıklığı hakkında bilgiler

Hayal kırıklığı bir insan beklentilerinin boşa çıkması halinde ortaya çıktan bir duygudur.

Hayal kırıklığı Pişmanlık duygusuna benzer ama aradaki fark hayal kırıklığının kişinin kendi davranışından ziyade, kendi kontrolü dışında gelişen bir sonuçla ilgili olmasıdır. Örneğin bir spor karşılaşmasını kaybeden oyuncular genellikle kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarına inanarak kayıptan dolayı diğer unsurları sorumlu tutarlar. O yüzden de hissettikleri duygu pişmanlık değil, hayal kırıklığıdır.

Hayal kırıklığı genellikle geçici bir duygudur. Ancak hayal kırıklığından iyileşme süreci kişiden kişiye değişir. Bazı kişilerde hayal kırıklığı daha kötüye giderek depresyona dönüşebilir. İyimser insanların hayal kırıklığı duygusundan daha çabuk kurtulduğu ve genel olarak daha sağlıklı bir yaşam sürdükleri gözlenmiştir.

Hayal kırıklığı ile ilgili Cümleler

 • Hayal kırıklığı yaşıyormuş.
 • Ali duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.
 • Neden hayal kırıklığına uğradın?
 • Hayal kırıklığına uğradık, takımımız maçı kaybetti.
 • Hayal kırıklığına uğrama.
 • Ali birkaç hayal kırıklığı yaşadı.
 • Seni hayal kırıklığına uğrattıysam üzgünüm.
 • Hayal kırıklığına uğradın, değil mi?
 • Birinin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor musun?
 • Ben Tom'un hayal kırıklığını anlıyorum.
 • Hayal kırıklığına uğradım.
 • Ali hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
 • Hayal kırıklığına uğramadım.
 • Hayal kırıklığına uğradın mı?
 

Hayal kırıklığı anlamı, kısaca tanımı:

Hayal kırıklığına uğramak : Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmemesinden üzüntü duymak.

Hayal : Belli belirsiz görülen şey, gölge. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya. Görüntü. Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun. İmge.

Kırık : Gücenmiş, üzgün. Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. Melez. Kadının veya erkeğin yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu erkek veya kadın. Kırıntı. Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. Bir şeyin kırılan yeri. Kemiğin bir etki ile kırılması. Saf renkten hafif uzaklaşmış. Kırılmış olan. Tam nota göre düşük olan (not). Fay.

 

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Üzüntü : Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Beklenti : Gerçekleşmesi beklenen şey. Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü.

Çıkma : Çıkmak işi. Eski, kullanılmış. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, çıkıntı, derkenar. Desteklemek amacıyla verilen para. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon. Çıkmış. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.

Ortay : Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

Duygu : Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Duyularla algılama, his. Önsezi.

Diğer dillerde Hayal kırıklığı anlamı nedir?

İngilizce'de Hayal kırıklığı ne demek? : n. disappointment, disillusion, disillusionment, letdown, frost, non event, sell, take in, chagrin, comedown, defeat, failure

Fransızca'da Hayal kırıklığı : déception [la], déboires, désappointement [le], désillusion [la], mécompte [le]

Almanca'da Hayal kırıklığı : n. Enttäuschung

Rusça'da Hayal kırıklığı : n. разочарование (N), разочарованность (F)