Heat cycle türkçesi Heat cycle nedir

  • Kızgınlık siklusu.
  • Kızgınlık döngüsü.
  • Isı devresi.
  • Bir kızgınlığın başlangıcından ikinci kızgınlığın başlangıcına kadar geçen süre, kızgınlık çevrimi, kızgınlık siklusu, östrüs siklusu, seksüel siklus. proöstrüs, östrüs, metöstrüs ve diöstrüs evrelerini içerir.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Heat cycle ingilizcede ne demek, Heat cycle nerede nasıl kullanılır?

Heat : Hararet. Kızmak. Kızışmak. Kızıştırmak. Bir özdeğin öğecikleri ya da özdecikleri düzeyindeki öteleme, dönme ve titreşim devinimleri ile ilgili toplam erkesi. Daralmak. Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına ve bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji. Kızgınlık. Bir özdeği, ısıldevingen bir durudan dahayüksek sıcaklıktaki ısıldevingen duruya götürmek için verilmesi gereken erke niceliği. Isınmak.

Cycle : Salınım. Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın reel büyüme eğilimi (uzun dönem büyüme hızı-ortalama büyüme hızı) etrafında birbirini izleyen daralma, dip, yükselme, patlama gibi aşamalardan geçtiği ve her aşamanın bir sonraki aşamayı oluşturacak dinamikleri içerdiği ve etkilediği süreç. Bisiklete binmek. Seri. Pedal çevirmek. Devreden geçirmek. Bisiklet sürmek. Devre. Dizi. Dolaşım.

 

Heat absorbing filter : Isıkeser süzgeç. Tek resimli devinimle çalışabilen göstericilerde, gösterici ışıtacı ile film arasına girerek ışık kaynağı önünde uzun süre duran filmin yanmasını önleyebilecek biçimde ısıyı azaltan süzgeç. Antikalorik filtre. Isıkeser (süzgeç). Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Heat absorption : Isı soğurumu. Dışardan ısı alma. Isı emme. Isı alma.

Heat accumulator : Isı akümülatörü. Isı biriktiricisi. Isı toplacı.

Heat barrier : Isı duvarı. Isı limiti (uçak).

İngilizce Heat cycle Türkçe anlamı, Heat cycle eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heat cycle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Sexual cycle : Seksüel siklus.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abattoir : Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

 

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Estrous cycle : Östrüs siklusu. Östrus siklusu. Kızgınlık çevrimi.

Estrus cycle : Kızışma döngüsü.

Heat cycle synonyms : a clay, abdominal distention, abdomen, abaxial, abamectin, a amplitude mod, abdominal fat necrosis, a c syndrom, a c deformity.