Kızgınlık döngüsü nedir, Kızgınlık döngüsü ne demek

Kızgınlık döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bir kızgınlığın başlangıcından ikinci kızgınlığın başlangıcına kadar geçen süre, kızgınlık çevrimi, kızgınlık siklusu, östrüs siklusu, seksüel siklus. Proöstrüs, östrüs, metöstrüs ve diöstrüs evrelerini içerir.

Kızgınlık döngüsü kısaca anlamı, tanımı

Kızgı : Güneş sıcaklığı, ısı : Ekinler kızgıya muhtaç. Ucu ateşte kızdırılarak ağaç delmekte kullanılan biz. Can sıkıntısı. Öfke

Döngü : Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması. Kısır döngü.

Kızgın : Çok ısınmış, ısıtılmış ya da kızdırılmış. Eş arayan (hayvan). Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir. Kızışık, zorlu, sert, şiddetli.

Kızgınlık : Kızgın, ısınmış olma durumu. Öfkeli olma durumu. Hayvanların çiftleşme isteği.

Kızgınlık siklusu : Kızgınlık döngüsü.

Kızgınlık çevrimi : Kızgınlık döngüsü.

Östrüs siklusu : Kızgınlık döngüsü.

Seksüel siklus : Kızgınlık döngüsü.

Metöstrüs : Kızgınlığın bitmesiyle başlayan, sarı cismin biçimlendiği ve progesteron miktarında artma görülen dönem, metaöstrüs.

Proöstrüs : Hayvanlarda gonadotropin hormonlarının etkisiyle sarı cisimciğin gerilemesiyle başlayıp foliküler gelişmenin belirginleştiği ve hızlandığı, kanda östrojen seviyesinin yükselmesi, genital organlarda kanlanma ve proliferasyonun başlamasının görüldüğü kızgınlık öncesi evre.

 

Diöstrüs : Kızgınlık döngüsünün en uzun devrelerinden biri. Bu dönemde metösrüste biçimlenen sarı cisim etkin olarak progesteron salgılar. Poliöstrik hayvanlarda dönemin sonlarına yakın uterustan salgılanan lüteolitik maddeler sarı cismin erimesine neden olarak diöstrüsün sona ermesini sağlar ve hayvan yeniden proöstrüs evresine girer.

Seksüel : Cinsel.

Östrüs : Kızgınlık.

Siklus : Belli aralıklarla aynı biçimde yinelenen olayları kapsayan dönem.

Çevrim : Devir. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.

Başla : Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut; oyuna başlama komutu. Yumruklaşma oyununa başlatmak için orta hakemin verdiği komut.

Diğer dillerde Kızgınlık döngüsü anlamı nedir?

İngilizce'de Kızgınlık döngüsü ne demek ? : estrous cycle, heat cycle