Hibe nedir, Hibe ne demek

Hibe; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bağış

Yerel Türkçe anlamı:

Heybe

Bağış, bağışlama

Hukuki terim anlamı:

bağış, bağışlama, ~ akdi: bağış, bağışlama sözleşmesi. ~ eden: bağışlayan. ~ edilen: bağışlanan. ~ va'di: bağışlama sözvermesi.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: bağış]

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Samsun ili, Ondokuzmayıs ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Hibe hakkında bilgiler

Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir.

Hibelerin büyük bölümü belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere verilmektedir. Bir doğal afetten zarar gören insanlar da hibe alıcısı konumunda olabilirler.

Hibe ile ilgili Cümleler

  • Bu öğrenim hibesi bana bölüm konseyi tarafından verildi.
  • Ben herhangi bir şeyi hibe etmedim.
  • Onun projesi hibeler tarafından finanse edildi.
  • Madem para ile sen ilgileniyorsun bana hibe versene bizde geleneksel alışkanlıktır hibe almak, bir dünya turuna çıkıp geri geleyim.

Hibe tanımı, anlamı:

Hibe etmek : Bağışlamak.

Bağış : Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

Kamu : Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.

 

Kuruluş : Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye. Kasılma. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis.

İşletme : Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi. İşletmek işi. Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum. İş yeri.

Vakıf : Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer.

Taraf : Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yön, yan, doğrultu.

Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Eğitim bilimi.

Hibernakulum : Bir organizmanın kış uykusuna yattığı yer.

Hibernasyon : [Bakınız: kış uykusu] Kış uykusu. Kış uykusu.

Diğer dillerde Hibe anlamı nedir?

İngilizce'de Hibe ne demek? : n. donation, grant, gift

Fransızca'da Hibe : don [le], donation [la], cession [la]

Almanca'da Hibe : Schenkung, Spende

Rusça'da Hibe : n. дар (M)