Hisse senedi piyasa fiyatı nedir, Hisse senedi piyasa fiyatı ne demek

Hisse senedi piyasa fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür.

İktisat terim anlamı:

İkinci el piyasada (borsada) hisse senedinin işlem gördüğü fiyat. karşılığı hisse senedi sunum fiyatı, çıkarım fiyatı.

Hisse senedi piyasa fiyatı anlamı, tanımı

Sened : Dayanç, belgit

Senedi : Ekmek tahtası.

Fiyat : Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam.

Hisse senedi : Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, belgit, aksiyon. Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, belgit, aksiyon.

Piyasa : Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. Ortalık. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme.

Piyasa fiyatı : Bir para biriminin veya malın sürüm değeri, piyasa bedeli, piyasa değeri, rayiç bedel, rayiç fiyat.

Sene : Yıl.

Hisse senedi sunum fiyatı : Birincil piyasada satılan hisse senedinin fiyatı. karşılığı hisse senedi piyasa fiyatı, çıkarım fiyatı.

 

İkinci el piyasa : Her türlü ikinci el malın alınıp satıldığı piyasa. [Bakınız: ikincil piyasa].

Sunum fiyatı : Üreticilerin herhangi bir malın bir birimini satmaya hazır olduğu fiyat.

İkinci el : Kullanılmış (araç vb.), elden düşme.

Çıkarım : Çıkarma işi. Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma, istidlal.

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.

Sunum : Sunma işi. Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması. Lokma, parça.

Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. İçin, hakkında. Bulunan yere göre önde, ileride olan. Karşılık olarak, mukabil. -e doğru. Karşıt, zıt, muhalif. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Ön, kat, huzur. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek.

Diğer dillerde Hisse senedi piyasa fiyatı anlamı nedir?

İngilizce'de Hisse senedi piyasa fiyatı ne demek ? : market price of equity share, market price of share