İlk örnekleme birimi nedir, İlk örnekleme birimi ne demek

İlk örnekleme birimi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Çokaşamalı bir örneklemede, aralarında ikinci bir örneklemeye gitmek üzere seçilmiş ilk örneklerden her biri.

İlk örnekleme birimi tanımı, anlamı

Örnekleme birimi : Bir evrenin örnekleme amacına göre bölündüğü birimlerden her biri. Çok-aşamalı örneklemede aşamadan aşamaya değişebilir. Herhangi bir evrenden örneklem seçmede kullanılan, evreni oluşturan öğelerden biri ya da birkaçı. Bir örnek evrenini oluşturan gözlem birimlerinden her biri

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Birim : Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

İlk : Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı. Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni. Birinci olarak, en başta.

İlk örnek : Örneklik eden biçim veya nesne, prototip.

Örnek : Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. En iyi biçimde olan. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılmış olan davranış, misal.

 

Örneklem : Bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen araştırma tekniklerinin uygulanacağı grup.

Örnekleme : Örneklemek işi.

Bir örnek : Aynı biçimde olan.

Seçilmiş : Seçerek ayrılmış, güzide. Aynı cinsten olan nesneler arasından iyi ve seçkin olanlar çıktıktan sonra geride kalanlar. Seçimle işbaşına gelen.

Her biri : Ayrı ayrı hepsi.

Her bir : Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher (I).

Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi bir durumda olmak. Ölmek. Bir yerden veya bir işten ayrılmak. Dayanmak. Değerlendirmek, saymak, karşılamak. Çıkmak, ulaşmak. Götürülmek, gönderilmek. Makine, işlemek, çalışmak. Belli bir amaçla bir yere devam etmek veya bir işle uğraşmak. Sürmek, devam etmek. Geçmek. Yürümek, yol almak. Bir duruma, bir sonuca ulaşmak, varmak. Yakışmak, yaraşmak. Satılmak. Yapmak. Başvurmak, yapmak. Bir şey zarar görmüş olmak. Tüketilmek, harcanmak. Yok olmak, elden çıkmak.

 

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.

Seçil : “Benzerlerin arasından seçil, beğenil, üstün ol, sevgi ve saygı gör” anlamında kullanılan bir isim”.

Üzere : Amacıyla. Neredeyse. Şartıyla. Gibi.

Gitme : Gitmek işi.

Diğer dillerde İlk örnekleme birimi anlamı nedir?

İngilizce'de İlk örnekleme birimi ne demek ? : primary sampling unit