Jargons türkçesi Jargons nedir

Jargons ingilizcede ne demek, Jargons nerede nasıl kullanılır?

Chinock jargon : Pasifik kuzeybatısında (abd) konuşulan ve bu bölgenin yerli dilleriyle fransızca ve ingilizcenin kombinasyonundan oluşan pidgin (karma) dil.

Computer jargon : Bilgisayar korsanları tarafından kullanılan bilgisayar terimleri sözlüğü. Bilgisayar argosu. Bilgisayarca. Jargon dosyası.

Jargon : Özel dil. Zirkon. Özgüdil. Mesleki argo. Teknik dil. Anlaşılmaz dil. Belli toplum kesimlerinde, özellikle belli uğraşlarda bulunanlar arasında kullanılan dil. Bozuk şive. Mesleki dil. Meslek argosu.

Jargoned : Jargonlaştırılmış. Jargonlaşmış. Meslek argosu haline sokulmuş.

Jargonell : Erken olgunlaşan saman sarısı rengindeki armut.

Jargonizing : Jargonlaştırma. Meslek argosu kullanmak. Jargonlaşma. Bir meslek grubuna ait olan kelimelerle konuşma. Özel bir dille konuşmak.

Jar on : Sinirlendirmek. Tırmalamak.

Jargonized : Jargonlaştırılmış. Jargona çevrilmiş. Mesleki dile çevrilmiş. Jargonlaşmış. Jargon kullanarak yazılmış. Jargon şeklinde yazılmış (ayrıca jargonised).

Jargonised : Mesleki dile çevrilmiş. Jargonlaşmış. Jargonlaştırılmış. Jargon şeklinde yazılmış (ayrıca jargonized). Jargona çevrilmiş. Jargon kullanarak yazılmış.

 

Jargonize : Bir meslek grubuna ait olan kelimelerle konuşmak. Özel bir dille konuşmak. Jargonlaştırmak. Jargonlaşmak. Meslek argosu kullanmak.

İngilizce Jargons Türkçe anlamı, Jargons eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Jargons ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Inert gas : Durgun gaz. Atıl gaz. Soy gaz. Ölü gaz. Bir zamanlar pasif olarak düşünülen gazlar grubuna ait olan gaz (helyum neon radon gibi). Tepkimesiz gaz. Asal gaz. Eylemsiz gaz. Etkisiz gaz.

Lingo : Yabancı dil. Dil. Altdil. Lehçe. Argo.

Style : İğne. Deyiş. Stil vermek. Ad takmak. Model yaratmak. Demek. Stilize etmek. Tarz. Bilgisayar, bitki, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çeşit.

Argot : Argo.

Element : Öge. Bir halkbilim olay ya da ürününün en küçük birimi, bk. örge, anakonu, örge tümgesi, örnek. Bir dalgalığı oluşturan parçalardan her biri. Amil. Bir parça. Bütünün gerekli parçası. Tek türdeki atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan özdek. Faktör. Doğa şartları. Öğe.

Noble gas : Soy gaz. Periyodik cetvelde sıfır grubuna ait olan ve genellikle kimyasal tepkime vermeyen gazlar. Öğeler çizelgesinin vlll-a kümesinde bulunan gaz. (dış yörüngesi elektronlarla dolu olduğundan, sekizli kuralı uyarınca, kimyasal etkinliği yok denecek denli azdır.). Asal gazlar. Asal gaz.

 

Gobbledygook : Anlamsız söz. Kargacık burgacık yazı. Salak. Argo (meslek). Gerizekalı.

Vocational slang : Ağız. Bir toplumda, bireyin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre belirlenen dil (d. aksan, her yönüyle dil, s. 86): hekim dili, siyaset dili, külhanbey dili gibi. bk. ve krş. argo.

Eurobabble : Avrupa birliği belgeleri ve mevzuatı için kullanılan jargon.

Argots : Argo.

Jargons synonyms : technobabble, psychobabble, doctorspeak, ecobabble, expressive style, argonon, atomic number 18, jargon, ar, parlances, chemical element, parlance, slangs, air, language, slang, jargoon, officialese.