Lingo türkçesi Lingo nedir

Lingo ile ilgili cümleler

English: Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, Lojban, Na'vi and Volapük are constructed languages.
Turkish: Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, Lojban, Na'vi ve Volapük yapma dillerdir.

English: If you speak Klingon, I won't understand.
Turkish: Klingonca konuşursan, ben anlamam.

English: I don't speak any Klingon.
Turkish: Hiç Klingonca konuşamıyorum.

English: Do you speak Klingon?
Turkish: Klingonca konuşuyor musunuz?

English: Can you speak Klingon?
Turkish: Klingonca konuşabilir misin?

Lingo ingilizcede ne demek, Lingo nerede nasıl kullanılır?

Lingoes : Dil. Yabancı dil. Argo.

Klingon : Kıçtaki tüylere yapmış bok parçaları. Star trek sinema filmi ve televizyon dizisi serilerinden uzaylı savaşçı.

Ding a ling : Penis. Sik. Kaçık. Yarak. Kamış. Alet. Deli.

Ting a ling : Küçük çan sesi. Ufak çan sesi.

Ling : Süpürgeotu. Süpürge çalısı. Süpürge otu. Gelincik. Kaçık. Morina cinsinden bir balık. Uzungelincik balığı. Kuzey avrupa denizlerinde bulunan uzun yenilebilir balık.

Lingering : Kalıcı. Çok yavaş. Hasretli. Duraksama süresi. Yavaş ilerleyen. Geçmeyen. Duran. Ayrılamayan. Geçmek bilmeyen. Oyalanma.

Linger : Geçmişte kalmak. Geçmek bilmemek. Sallanmak. Gitmemek. Can çekişmek. Kalmak (gitmesi gerekirken). Uzamak. (ağrı) kolayca geçmemek. Oyalanmak. Gecikmek.

 

Lingered : Can çekişmek. Geçmişte kalmak. Oyalanmak. Ayrılamamak. Durmak. Geçmek bilmemek. Uzamak.

Lingeries : Kadın iç çamaşırı ve gecelik. Kadın iç çamaşırı. Gecelik. Kadın iç gömleği.

Lingam : Sanskrit gramerinde erillik. Shiva sembolü olan falik obje (hindu yıkım ve üreme tanrısı). (hinduizm) erkeklik organı.

İngilizce Lingo Türkçe anlamı, Lingo eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lingo ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Vernaculars : Yerel dille yazılan. Şive. Konuşma dili. Anadil. Anadili. Deyim. Yerli dil. Ağız. Anadile ait.

Linguiform : Dile benzeyen (zooloji, botanik, anatomi). Dil biçiminde. Linguform.

Language : Edebiyat. Konuşulur. Dili. Mesleki dil. Lisan.

Foreign language : Öğrencilere, akademik, toplumsal ve meslekle ilgili gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla anadili dışında öğretilen dil. fransızca, almanca, ingilizce gibi.

Idioms : Şive. Deyiş. Deyimler. Deyim.

Glossa : Haşiye. Dil. hymenoptera ailesine bağlı sineklerde bulunan dil benzeri yapı. kimi yazarlar tarafından hipofarenks olarak da adlandırılmaktadır. Dil (anatomi terimi). Glossa. Glosa.

The vernacular : Şive. Anadile ait. Deyim. Anadili. Ağız. Konuşma dili. Yerli dil. Anadil. Yerel dille yazılan.

Patois : Mahalli ağgan. Belli bir bölgenin yerel ağzı. Yerel lehçe.

Dialects : Lehçeler. Diyalekt. Ağız.

Dialect : Ağız. Diyalekt. Ağgan. Belirli bir bölge veya topluluğa has konuşma biçimi. Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde, zamanla ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri: türkçenin anadolu, azeri, özbek, kazak, kırgız, türkmen lehçeleri gibi. lehçeleri, yapıları bakımından birbirine yakın ve uzak lehçeler olarak ayırabildiğimiz gibi, taşıdıkları özelliklerdeki ortaklık bakımından da gruplara ayırabiliriz. nitekim yakut ve çuvaş lehçeleri türk dilinden çok eskiden ayrılmış kollar olarak türkiye türkçesine ve öteki türk lehçelerine uzak lehçelerdir; ayrılıklar çok derindir. azeri ve türkmen lehçeleri ise tt'nin yakın lehçeleridir.türkçenin kuzeybatı (kıpçak), güneybatı (oğuz-türkmen), güneydoğu ve kuzeydoğu (altay bölgesi lehçeleri) olmak üzere dört lehçe grubu vardır.

 

Lingo synonyms : non standard speech, rhyming slang, street name, necks, slangs, jargoon, langues, langue, jargons, polish, slangier, argot, vernacular, shibboleths, slang, argots, lingoes, parlance, neck, officialese, cant, vulgarism, idiom, shibboleth, parlances, jargon, glosso, slangy, clapper, slanguage, clappers, slangiest, lingua.

Lingo ingilizce tanımı, definition of Lingo

Lingo kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Language. Speech. Dialect.