Jerk türkçesi Jerk nedir

 • İtmek.
 • Birdenbire ve şiddetle çekmek.
 • Kola makinesi.
 • Ahmak.
 • Kasılma.
 • Sıçramak.
 • Aniden çekmek.
 • Refleks.
 • Almak.
 • Birdenbire çekmek.
 • Ani hareket.
 • Hızlı biçimde hareket etmek.
 • Titremek.
 • Soda makinesi.
 • Aşağılık kimse.
 • Pislik.
 • Sarsılmak.
 • Sarsıntı.
 • Sarsmak.
 • İğrenç tip.

Jerk ile ilgili cümleler

English: As much as I like you, I think you can be a total jerk at times.
Turkish: Hoşuma gittiğin kadar, bazen su katılmamış bir pislik olabildiğini de düşünüyorum.

English: Ali can be such a jerk.
Turkish: Ali böyle bir yavşak olabilir.

English: Ali didn't know that Mary considered him a jerk.
Turkish: Ali Mary'nin onu bir pislik olarak düşündüğünü bilmiyordu.

English: Suppose there's some jerk you just can't get on with.
Turkish: Geçinemediğin pislik biri olduğunu düşün.

English: Ali acted like a jerk.
Turkish: Ali bir pislik gibi davrandı.

Jerk ingilizcede ne demek, Jerk nerede nasıl kullanılır?

Jerk off : Cacık yapmak. Mastürbasyon yapmak. El arabasına binmek. Otuzbir çekmek. 31 çekmek. Çavuşu tokatlamak. Asılmak. Tek atmak. Masturbasyon yapmak. Maymunu tokatlamak.

Jerk oneself free : Zorla ayrılmak.

Jerk out : Kesik kesik ve hızlı söylemek.

Knee jerk reaction : Düşünmeden meydana gelen tepki. Bir şeye karşılık olarak anında tepki veya cevap verme.

 

Knee jerk reflex : Dizkapağı refleksi. Diz refleksi.

Jerker : Silken kimse. Aniden iten veya çeken kimse. Şaşırtan kimse. Sarsan kimse.

With a jerk : Silkerek. Sarsarak.

Jerkier : Düzensiz hareketli. Ani değişiklikler barındıran. Sarsak. Salak. Düzensiz. Sarsıntılı.

Jerkers : Şaşırtan kimse. Aniden iten veya çeken kimse. Silken kimse. Sarsan kimse.

Give a jerk : Silkmek. Sarsmak.

İngilizce Jerk Türkçe anlamı, Jerk eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Jerk ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Soda fountain : Büfe.

Dropkicks : Tiksindirici kimse (argo terim). Sektirerek vurma. Düşürme vuruş. İğrenç kimse. Top yere düşürülerek tam sekeceği sırada yapılan vuruş (amerikan futbolu).

Impel : Harekete geçirmek. Sevketmek. Sevk etmek. Zorlamak. Yöneltmek. Sürmek. Devindirmek.

Blockhead : Kalın kafalı. Andaval. Mankafa. Geri zekalı. Aptal. Mankafa (argo terim). Dangalak.

Joggle : Yavaşça sallamak. Geçme parçası. Hafifçe sallanmak. Sallamak. Diş yapmak. Hafifçe sarsmak. Hafifçe sarsılmak. Geçme.

Appalls : Ürkütmek. Dehşete düşürmek. Şoka uğratmak. Şoke etmek. Dehşete düşmek. Korkutmak. Yıldırmak.

Convulsion : İstemli olarak çalışan kasların, istem dışı biçimde kasılmasıyla belirgin çırpınma. Ispazmoz. Konvülziyon. İskelet kaslarının istem dışı, ani, şiddetli veya seri olarak kasılması. Çırpınma. İhtilaç. Çırpınmak. Sarsılma. Karışıklık.

Twitched : Kapıp çekmek. Aniden kıpırdamak. Birdenbire kapıp çekmek. Birden çekmek. Kapmak. Seğirmek (göz vb). Seğirmek. Aniden kıpırdatmak. Seğirtmek.

Chill : Soğutmak (yiyecek veya içecek). Üşüme. Ürperti. Donmak. Üşütücü. Ürpermek. Sertleşmek. Ürpertmek. Soğutmak.

 

Appall : Dehşete düşmek. Şoke etmek. Ürkütmek. Korkutmak. Yıldırmak. Şoka uğratmak. Dehşete düşürmek.

Jerk synonyms : contraction, caitiffs, jolt, appal, bounces, crapping, knee jerk, barmcake, cricking, fibrillate, admit, addlebrained, concussions, dastards, crap, cavort, assumes, berk, accepts, dig into, contamination, jounce, finisher, bumpiness, force, accept, jounces, crapped, quakes, shock, shake, concussion, swagger.

Jerk zıt anlamlı kelimeler, Jerk kelime anlamı

Push : Gayret. Dürtme. Atılma. Kakma. Yaklaşmak (yaş). Basmak (düğme vb'ne). Zorlamak. Baskı yapmak. Enerji.

Stand still : Kıpırdamamak. Hareketsiz kalmak. Hareket etmemek. Hareketsiz durmak. Kımıldamamak. Kımıldamadan durmak.

Jerk ingilizce tanımı, definition of Jerk

Jerk kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A short, sudden pull, thrust, push, twitch, jolt, shake, or similar motion. As, to jerk beef. [Bakınız: Charqui]. To beat. To move with a start, or by starts. To make a sudden motion. To cut into long slices or strips and dry in the sun. To strike.