Kağıt uçurmak nedir, Kağıt uçurmak ne demek

Kağıt uçurmak; Tarih alanında kullanılan bir terimdir.

Tarih terimi olarak anlamı:

Kuşatılmış bir kalenin komutanına ya da herhangi bir iş yaptırılmak istenen kimseye yazılan yazıyı ivedi olarak ya da gizlice yollamak.

Kağıt uçurmak anlamı, tanımı

Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. Bu yapraktan yapılmış. Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere. Yazılı sınav kâğıdı. İskambil kâğıdı. Belge ve doküman. Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Menkul kıymetler. 9. hlk. Kâğıt para. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak

Uçur : Vakit, an. Fırsat. Mevsim.

Uçurma : Uçurmak işi.

Uçurmak : Uçma işini yaptırmak. Gizlice alıp gitmek. Hızlı götürmek, hızlı sürmek.

Yaptırılmak : Yaptırma işine konu olmak.

Yaptırılma : Yaptırılmak işi.

Yollamak : Göndermek.

Komutan : Bir asker topluluğunun başı, kumandan, bey.

Yollama : Yollamak işi.

Gizlice : Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak, zuladan.

Yazıla : Devlet dairelerinde yapılmış olan müsveddenin düzeltilmesi yapıldıktan sonra yazılması için verilen "yazılsın" emri.

 

Komuta : Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda.

Yazıl : Bir bütünü oluşturan alt öğelerden, bir dizelgenin alt başlıklarından her biri.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

İvedi : Acele. Acele olarak. Acil.

Komut : Askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir.

Gizli : Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan. Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen. İlgili kişi veya makamlarca değerlendirilmesi amacıyla kurum içi veya kurumlar arası gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim. Saklı olarak, saklayarak.

Komu : Yaşlı, koca : Koca komu.

Olar : Onlar. Onlar (III. çokluk şahıs zamiri).

Diğer dillerde Kağıt para sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Kağıt para sistemi ne demek ? : banknote system, paper money system