Kapı mandalı nedir, Kapı mandalı ne demek

  • Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç

"Kapı mandalı" ile ilgili cümle

  • "Kapısının mandalı şık, şık, şık etti; dışarının serin ve ıslak havası yüzüne çarptı." - C. Uçuk

Fransızca'da Kapı mandalı ne demek?:

bridou, perlèche ou pourléche

Kapı mandalı tanımı, anlamı:

Kapı : Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Devlet dairesi. Ev gezmesi için gidilen yer. Gidere yol açan gereksinim. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân.

Mandal : Evlek. Kapı vb. şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta veya metal parça. İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç. Ut, kanun, keman vb. çalgıların tellerini geren düğme.

Manda : Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik. Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı, camız, kömüş (Buffelus).

 

Avrat malı kapı mandalı : "bir erkek, karısının malından yararlanmayı düşünmemelidir" anlamında kullanılan bir söz.

Kapalı : Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. Açık olmayan (giyecek). İçe dönük yaradılışta olan. Gizli, saklı. Geçilmez durumda olan. Başı örtülü (kadın). Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. Bulutlu, karanlık (hava). Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı.

Tutulma : Bir gök cisminin, araya başka bir cismin girmesiyle bütününün veya bir bölümünün görünmez duruma gelmesi olayı. Halk tarafından sevilme, ünlü olma, iyi tanınma, popülarite. Tutulmak işi.

Demir : Güçlü, kuvvetli, sert. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Bu elementten yapılmış parça. Çıpa. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça. Bu elementten yapılmış.

Tahta : Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç. Bu ağaçtan yapılmış. Kara tahta. Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer. Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası. Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh.

Araç : Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Taşıt.

Diğer dillerde Kapı mandalı anlamı nedir?

İngilizce'de Kapı mandalı ne demek? : n. latch

Fransızca'da Kapı mandalı : clenche [la], taquet [le]

Almanca'da Kapı mandalı : n. Türklinke