Karşıt anlamlı nedir, Karşıt anlamlı ne demek

Karşıt anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz), zıt anlamlı: Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi

Dil bilgisi olarak anlamı:

Anlamları birbirine karşıt olan sözcükler: Aşağı/yukarı, ileri/geri, siyah/ beyaz, ak/kara, dar/geniş, büyük/küçük, irili/ufaklı ve benzeri

Gramer anlamı:

Anlamları bakımından birbirine karşıt olan; birbirine zıt anlam taşıyan (kelimeler): acı / tatlı, az / çok, alçak / yüksek, ağır / hafif, aşağı / yukarı, büyük / küçük, düz / eğri, iyi / kötü, ileri / geri, eğri / doğru, irili / ufaklı, güzelli / çirkinli, ucuz / pahalı, zor / kolay, şişman / zayıf ve benzeri Karşıtı eş anlamlı'dır.

Bilimsel terim anlamı:

Beyaz ile kara, gece ile gündüz karşıt anlamlı kelimelerdir.

Anlamları birbirine aykırı olan sözcüklerden her biri: Ak-kara, çalışkan-tembel.

İngilizce'de Karşıt anlamlı ne demek? Karşıt anlamlı ingilizcesi nedir?:

antonym

Fransızca'da Karşıt anlamlı ne demek?:

antonyme

Karşıt anlamlı hakkında bilgiler

Karşıtanlamlı, zıt anlamlı veya antonim, anlamları birbirinin tersi olan sözcükleri tanımlamakta kullanılan bir terim. Kavram hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir.

 

Edebiyatta karşıtanlamlı sözcükler birlikte kullanılarak tezat sanatı yapılır.

Karşıt anlamlı ile ilgili Cümleler

  • Uygunsuzun karşıt anlamlısı uygundur.
  • Uyanmak sözcüğü uyumak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır.
  • Yatmak sözcüğü kalkmak sözcüğünün karşıt anlamlısıdır.
  • Uyanmak uyumanın karşıt anlamlısıdır.

Karşıt anlamlı anlamı, tanımı:

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Anlamlı : Anlamı olan, manalı. Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar. İçeriği olan.

Karşıt anlamlılık : Karşıt anlamlı olma durumu, zıt anlamlılık.

Siyah : Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü. Bu renkte olan. Kara, ak, beyaz karşıtı.

Beyaz : Beyaz ırktan olan kimse. Ak, kara, siyah karşıtı. Beyaz zehir. Bu renkte olan. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü.

Geniş : Eni çok olan, enli, vâsi. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Çok. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Bol (elbise).

Büyük : Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Üstün niteliği olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Önemli. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Niceliği çok olan. Büyük abdest.

Küçük : Kısık, parlak olmayan (ses). Değersiz, önemsiz. Yaşı daha az olan. Niceliği az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Geri aşamada. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Küçük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

 

Ters : Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Hayvan pisliği. Bir şeyin aksi, karşıtı. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Gerekli olan duruma karşıt, zıt.

Sözcük : Kelime.

Karşıt anlamlı, zıt anlamlı : Azerbaycan Türkçesi: antonim; Türkmen Türkçesi: antonim; Gagauz Türkçesi:antonim ~ karşı maanalı laf ~ zıt maanalı laf; Özbek Türkçesi: antonim ~ zid ma'nóli;Uygur Türkçesi: qarşi mänilik söz; Tatar Türkçesi: antonim; Başkurt Türkçesi: antonim; Kmk: karşı ma'nalı(söz) ~ antonim; Krç.-Malk.: antonim ~ karşçı maganalı sözle; Nogay Türkçesi: antonim; Kazak Türkçesi: antonim; Kırgız Türkçesi: antonim; Alt:: antonim ~ udura uçurlu söstör; Hakas Türkçesi: antonim; Tuva Türkçesi: antonim; Şor Türkçesi: antonim; Rusça: antonim

Diğer dillerde Karşıt anlamlı anlamı nedir?

İngilizce'de Karşıt anlamlı ne demek? : antonym(ous)

Rusça'da Karşıt anlamlı : n. антоним (M)