Korkaklık nedir, Korkaklık ne demek

  • Korkak olma durumu.
  • Korkakça davranış

"Korkaklık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Benim bu korkaklığımı görünce yine o arkamdan peydah olur." - H. R. Gürpınar

Korkaklık hakkında bilgiler

Korkaklık ihtiyat bozukluğu olarak değerlendirilebilir. ABD askeriyesine göre "düşman önünde davranış bozmak" olarak adlandırılır ve düşmandan kaçmak, korunması gereken mevkiği terk etmek veya elevermek, mücadele esnasında silah veya cephaneyi ihraç etmek, ve yardım istendiğinde yardım etmemek gibi çesitli durumları kapsar.

Korku anında başın üst kısmı ile dizaltı bacak kısmında uyuşma, karıncalanma, titreme hissedilir.

Korkaklık ile ilgili Cümleler

  • Bazen taktiksel bir geri çekilme, korkaklık olarak yorumlanır.
  • İnsanlık tarihi denen şey, erkeklerin korkaklık ve zavallılıklarıyla doludur.
  • Daha adını bile söyleyemedin bana, bir de beni korkaklıkla suçluyorsun değil mi?
  • Bunun korkaklıkla veya parayla veya başka herhangi bir şeyle alakası yok, benimle alakalı bilmediğiniz şeyler hakkında fazla yorum yapmayın.
  • Sen kahpesin korkaklık da bir kahpeliktir.
  • Yerine göre korkaklık da kahpeliktir.
  • O, korkaklıkla suçlandı.

Korkaklık kısaca anlamı, tanımı:

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Korkaklık etmek : Korkak davranmak.

Korkak : Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan).

Korkakça : (korka'kça) Korkak bir biçimde. Korkak.

İhtiyat : Gereğinden fazla olup saklanan şey, yedek. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma.

Bozuk : Bozulmuş olan. Madenî para, bozuk para. Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz. Kızgın, sıkıntılı. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ). Kötümser, gergin, huzursuz, karışık.

Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

 

Askeriye : Askerlik.

Bozmak : Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek. Biçimini ve kullanılışını değiştirmek. Bırakmak, dağıtmak. Büyük parayı küçük birimlere ayırmak. Bağ veya bostanın son ürününü toplamak. Altını paraya çevirmek, bozdurmak. Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak. Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak. Geçersiz bir duruma getirmek. Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek. Dokunmak, zarar vermek. Bozguna uğratmak, yenmek, mağlup etmek. Kötü duruma getirmek. Kızlığına zarar vermek. Yabancı ülke parasını Türk parasına çevirmek.

Düşman : Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.). Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar. Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Korkaklık anlamı nedir?

İngilizce'de Korkaklık ne demek? : n. cowardice, timidity, jumpiness, poltroonery, pusillanimity, recreancy, shyness

Fransızca'da Korkaklık : poltronnerie [la], lâcheté [la], pusillanimité [la]

Almanca'da Korkaklık : n. Feigheit, Furchtsamkeit, Kleinmut, Mutlosigkeit

Rusça'da Korkaklık : n. трусливость (F), трусость (F), малодушие (N)