Manzume nedir, Manzume ne demek

Manzume; bir edebiyat terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Şiir.
  • Dizge

"Manzume" ile ilgili cümleler

  • "Manzumenin yazılı olduğu kâğıdı bulmak için bütün ceplerimi on parmağımla didikledim." - Y. Z. Ortaç

Manzume hakkında bilgiler

Farklı dönemlerde inşa edilen yapıların bir araya gelmesiyle oluşan yapı topluluğudur. Külliye ya da yerleşke ise topluluktaki yapıların birlikte yapıldığı yapı topluluğudur. Kayseri'deki Hunad Hatun Camii manzumeye örnek gösterilebilir.

Manzume anlamı, tanımı:

Manzum : Düzenli, muntazam. Şiir biçiminde yazılmış.

Şiir : Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.

Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Dönem : Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot.

 

İnşa : Yapı kurma, yapı yapma, kurma. Dilek kiplerine verilen genel ad. Düzyazı veya şiir kaleme alma, yazıya dökme. Düzyazı.

Gelme : Gelmiş olan. Yetişme. Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Toplu : Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Vücutça dolgun. Topu olan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine.

Diğer dillerde Manzume anlamı nedir?

İngilizce'de Manzume ne demek? : n. poem

Fransızca'da Manzume : poème [le]

Almanca'da Manzume : n. Poem