Mersin nedir, Mersin ne demek

Mersin; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni rumca dilinden gelmektedir.

  • Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, gıda ve parfüm sanayisinde ham madde olarak kullanılan, meyvesi murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel kokulu bir ağaç, mersin ağacı, sazak (Myrtus communis).
  • Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

"Mersin" ile ilgili cümleler

  • "Evlerinin önü mersin / Sular akmaz tersin tersin" - Halk türküsü

Mersin isminin anlamı, Mersin ne demek:

Erkek ismi olarak; Yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç. Akdeniz bölgesinde bir şehir.

Fransızca'da Mersin ne demek?:

myrte

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Trabzon kenti, Akçaabat belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Mersin hakkında bilgiler

Mersin, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık onuncu şehri. 2014 itibarıyla 1.727.255 nüfusa sahiptir. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmaktadır. Türkiye'nin güneyinde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanıdır.

Kentin kuzeyindeki Yumuktepe höyüğünde yapılmış olan kazılarda birçok katman ortaya çıkarılmıştır. Bunların en eskisi, MÖ 6300'lere, en yenisi ise Selçuklu dönemine tarihleniyor. Kazılardan çıkarılan eserler, Adana Arkeoloji Müzesi ve Mersin Müzesi'nde sergileniyor. Mersin'in tarih sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, konar göçer bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmış ve adını da bu aşiretten almıştır. Ayrıca Kapadokya bölgesinden gelen Rumlar kent nüfusuna hakim hale gelmişler ve 1850'de kentte 5.250 Ortodoks Rum'a karşılık 1.600 Müslüman yaşamaktaydı. Kentin kaderi özellikle Amerikan İç Savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866'da demiryolu ağına bağlanması ile değişmiştir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Şehrin bugünkü durumuna gelmesinde, şu anda azınlık olsalar da Hıristiyan Levantenlerin önemi yadsınamaz. Şehirde halen Levantenlere ait iki katedral bulunmaktadır, Latin-İtalyan Katedrali ve Arap-Ortodoks Katedrali. Ayrıca şehrin kuzeyine Rumlar için bir kilise yapılması da gündemdedir.

 

Mersin yöresinin bilinen en eski ismi Kizzuvatna olup bu ad Hitit devrinde Kue, klasik devirde de Kilikya olmuştur. Bu bölgede yapılmış olan kazı ve araştırmalar, ilk yerleşim izlerinin Cilalı Taş Devri ve Bakır Çağında görüldüğünü ortaya koymuştur. Gözlükule Höyüğü ve Yumuktepe'deki kazı araştırmaları ayrıca yörenin tarihte çok önemli bir merkez olduğunu göstermiştir. Nitekim, Gözlükule İslam uygarlıklarından Yeni Taş Çağına kadar 33 katmanda oluşmaktadır. Çiftçi ve çoban toplumunun yaşadığı ilk katmanlarda toprak sıvalı mekan zeminlerinin ortaya çıkışı ve daha üst katmanlarda ele geçirilen çeşitli tarımsal aletler ve çanak çömlekler, üretim ekonomisinin ve toplumsal bilincin gelişimini göstermektedir. MÖ 6. yüzyıla kadar yörenin yazılı tarihi Hurri, Luvi, Arzava, Kizzuvatna gibi yerel krallıklar ve bunların kültürleriyle, buraya daha sonraları egemen olan Hitit, Asur ve Babil krallıklarının tarihleri iç içedir.

 

III. katmanda bulunan Alacahöyük tipindeki bronz hançer ve Hitit yapı kalıntıları, yöredeki Hitit varlığının önemli belgeleridir. Belli bir dönem Hitit egemenliğinde kalan bölge daha sonra Asur Kralı III. Selomossa'nın, MÖ 528 yılında ise Perslerin eline geçmiştir. MÖ 527'de Yunanlar yöreyi ve Kıbrıs'ı, MÖ 334'te ise Mersin'i Makedonlar ise ele geçirmiştir.

Mersin ile ilgili Cümleler

  • Şu anda, bizim yaban mersini, böğürtlen, kiraz, çilek, şeftali ve nektarinimiz var.
  • Biraz yaban mersini topladıktan sonra, bir pasta yaparım.
  • Yaban mersini sezonu ne zamandır?
  • Yaptığı yaban mersinli pasta lezzetliydi.
  • Çayına birkaç yaban mersini koydum.
  • Yaban mersinlerinin masada buzları çözülüyor.
  • Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır.

Mersin tanımı, anlamı:

Güney : Güneş gören yer. Lodos. Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı. Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

Kalan : Kalma işini yapan. Artan, mütebaki. Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Bir çıkarmanın sonucu.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Mersin ağacı : Mersin.

Mersin balığı : Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılmış olan bir balık, kolan balığı (Acipenser sturio).

Mersin morinası : Mersin balığıgillerden, Karadeniz, Hazar Denizi ve bu denizlere dökülen ırmaklarda yaşayan, yumurtasından havyar yapılmış olan bir balık (Huso huso).

Yaban mersini : Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi, çobanüzümü (Vaccinium myrtillus).

Mersin balığıgiller : Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası.

Mersin balıkları : Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı.

Mersingiller : İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genellikle talkım durumunda bulunan, güzel kokulu bitkileri içine alan bir familya.

Batı : Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta.

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Yaprak : Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. Sarma yapılmış olan asma yaprağı. Börek, baklava vb. şeylerde yufka. Kat kat ayrılabilen şeylerde kat. Birkaç parça eklenerek yapılmış olan şeylerde her parça. Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak. Eni 50, boyu 75 santimetre olan bayrak ölçüsü.

Yeşil : Bu renkte olan. Olmamış, ham (meyve). Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. Kurumamış, taze (sebze), kuru karşıtı.

Gıda : Besin.

Parfüm : Güzel koku. Şişelenmiş güzel koku.

Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

Kalabalık : Gereksiz, karışık şeyler topluluğu. Sayıca çok. Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu.

Mersin balinası : (zooloji)

Mersin-balığıgiller : (Acipenseridae), (Lat. acipenser = Mersin balığı) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının Mersin-balıkları (Chondrostei). takımına giren bir familyası. Vücutları büyük, uzun ve yuvarlaktır. Kalın bir deri ile örtülüdürler. Üzerinde sert düğmeler vardır. Bıyıklıdırlar. Yumurtalarından havyar yapılır. Kuzey yarım küresindeki ılık iklimli bölgelerin tatlı ve tuzlu sularında yaşarlar. Mersin balığı (Acipencer dturio), çığa balığı (A. rutheus), Mersin morinası (Huso huso) iyi bilinen türleridir.

Mersin-balıkları : (Chondrostei), (Yun. hondros = kıkırdak,Yun. osteon = kemik): Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının tükel-ağızlılar (Teleostomi) alt-sınıfına giren bir takımı. İskeletleri kıkırdaklı, vücutları ya çıplak ya da kemik plâklarla örtülüdür. Başları hortum gibi uzamıştır. Kuyruk yüzgeçleri heteroserkdir. Bazısı taşıldır ve tükenmiştir. Devondanberi yaşarlar. Mersin-balığıgiller (Acipenseridae), çok-dişli-Mersin-balığıgiller (Polyodontidae) familyaları vardır.

Mersinbalığı : (zooloji)

Mersinbalığıgiller : (zooloji)

Mersinbeleni : Aydın şehrinde, Koçarlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Mersindere : Manisa şehrinde, Salihli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Mersinköy : Ordu ilinde, Perşembe ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Mersinli : Manisa ilinde, Adala bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Mersinlidere : İzmir ilinde, Kiraz ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Diğer dillerde Mersin anlamı nedir?

İngilizce'de Mersin ne demek? : [Mersin] n. myrtle

Fransızca'da Mersin : myrte [le]

Almanca'da Mersin : die Myrthe

Rusça'da Mersin : n. мирт (M), осетр (M)