Militan nedir, Militan ne demek

Militan; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse
  • Bir siyasal örgütün etkin üyesi.
  • Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar.

Militan kısaca anlamı, tanımı:

Militanlaşma : Militanlaşmak durumu.

Militanlaşmak : Militan olmak, militan durumuna girmek.

Militanlaştırma : Militanlaştırmak işi.

Militanlaştırmak : Militan durumuna getirmek.

Militanlık : Militan olma durumu.

Düşünce : Niyet, tasarı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Tasa, kaygı, sıkıntı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. İlke, yönetici sav.

Görüş : Gözle bir şeyi algılama yetisi. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Görme işi. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret.

Kazanma : Kazanmak işi.

Savaş : Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Uğraşma, kavga, mücadele.

Mücadele : Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılmış olan zorlu çaba, savaş. Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Siyasal : Politika ile ilgili, siyasi, politik.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Beraber. Sayıların ilki. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Ancak, yalnız. Aynı, benzer. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bir kez. Tek.

Etkin : Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom). Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik.

Militan ile ilgili Cümleler

  • Birkaç militan öldürüldü.
  • Bir grup militan onu gördü ve ateş açmaya başladı.

Diğer dillerde Militan anlamı nedir?

İngilizce'de Militan ne demek? : [militar] v. serve; soldier; militate

n. militant

Fransızca'da Militan : militant/e

Almanca'da Militan : n. Aktivist

Rusça'da Militan : n. деятель (M)