Motorlu taşıt nedir, Motorlu taşıt ne demek

  • İnsan ve yük taşıyan, iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad

Bilimsel terim anlamı:

İnsan ya da yük taşıyan, iki ya da daha çok dingilli, motor gücüyle devinen araçlara verilen genel ad.

İngilizce'de Motorlu taşıt ne demek? Motorlu taşıt ingilizcesi nedir?:

motor vehicle

Motorlu taşıt hakkında bilgiler

Motorlu taşıt, aldığı herhangi bir çeşit enerjiyi, mekanik enerjiye çeviren aletlerin yardımıyla , itmeden veya çekmeden kendiliğinden hareket edebilen öz itmeli taşıt.

Motorlu taşıt kısaca anlamı, tanımı:

Hareket : Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Devinim. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Yola çıkma. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Deprem. Davranış, tutum.

Motorlu : Motorla çalışan.

Motor : Motosiklet. Akaryakıtla işleyen deniz aracı. Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek.

 

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Dingilli : Dingili olan.

Araç : Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Enerji : Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. Manevi güç.

Mekanik : Denge veya hareket kurallarıyla ilgili. Makine ile yapılan. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. Düşünmeden yapılan.

 

Alet : Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Maşa. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.

Diğer dillerde Motorlu taşıt anlamı nedir?

İngilizce'de Motorlu taşıt ne demek? : motor vehicle

Fransızca'da Motorlu taşıt : automobile [la]

Rusça'da Motorlu taşıt : n. автомашина (F), автомобиль (M)