Multiplies türkçesi Multiplies nedir

Multiplies ile ilgili cümleler

English: Five multiplies two equals ten.
Turkish: Beş çarpı iki ona eşittir.

Multiplies ingilizcede ne demek, Multiplies nerede nasıl kullanılır?

Multiplied : Çarp. Çoğalmak. Çoğaltmak. Türemek. Çarpmak. Katmerli. Çarpılmış.

Multiplier : Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt. Çoğaltıcı. Çoğaltan. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır. Çarpıcı. Çarpan. Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır.

Multiplier coefficient : Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır. Çarpan katsayısı. Çoğaltan.

 

Multipliers : Çarpan.

Accelerator multiplier model : Hızlandıran çoğaltan modeli. Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.

Cumulated multiplier : Birikimli çoğaltan.

Electronic multiplier : Elektronik çarpıcı. Elektronik çoğaltıcı.

Aging interval multiplier : Eskime aralığı çoklayıcısı.

Electron multiplier : Eksicik çoğaltıcısı. Bir ışılakımı yeğinleştirmek için, eksicik sayısını artıracak biçimde düzenlenmiş bir dizi üşekten oluşan ışılakımsal göze. Çınca çoğaltıcı. Fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Elektron çoğaltıcısı. Elektron multiplikatörü. Elektron çoğaltıcı. Çınca multiplikatörü. Birbiri ardına dizilmiş elektrikuçlarının elektronlarla bombardımanı, dolayısıyla her aşamada elektron sayısının gittikçe artmasıyla, ufak bir akımı güçlendiren aygıt.

Balanced budget multiplier : Denk bütçe çarpımı. Gelir harcama modelinde, hükümet harcamalarının vergilerle karşılandığı varsayımı altında reel gayrisafi yurtiçi hasılada oluşacak değişmenin büyüklüğünü belirleyen katsayı. Denk bütçe çoğaltanı.

İngilizce Multiplies Türkçe anlamı, Multiplies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Multiplies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aggrandized : Abartmak. Çoğaltılmış. Büyütülmüş. Abartılmış. Büyütmek. Güçlendirilmiş (ayrıca aggrandised). Yüceltmek.

 

Be out at grass : Otlamak. Emekli olmak.

Boom : Genel satakda canlılık. Ortaklıktaki darlıktan yararlanarak aşırı kazanç sağlamak için kurulan düzenin ortaya çıkması sonucunda pay ve borç belgiti ederlerinin yükselmesini zorlama. Gürlemek. Gümbürtü. İktisadi dalgalanmanın genişleme aşamasında büyüme oranında meydana gelen sürekli ve alışılmamış düzeyde artışın olduğu durum. krş. çöküntü. Geliştirmek. Işıldak direği. İktisat, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Gümlemek. Yıldızı parlamak.

Aggrandise : Ayrıntı eklemek (ayrıca aggrandize). Abartmak. Gücünü veya konumunu yükseltmek. Büyütmek. Uzatmak. Zenginliğini çoğaltmak. Daha büyük yapmak. Yüceltmek.

Aggrandizing : Yüceltmek. Büyütmek. Abartmak.

Amplifies : (sesi) artırmak. Büyütmek. Yükseltmek (ses). Kuvvetlendirmek. Kuvvetlendirmek (sesini). Yükseltmek. Güçlendirmek. Geniş olarak açıklamak. Genişletmek.

Sixfold : Altılı. Altı kat. Altı katı. Altı misli.

Gained : Yükselmek. Kar etmek. İlerlemek. Kazanmak. Kazanılmış. Ulaşmak. Elde etmek. Elde edilmiş.

Whack up : (parayı vb) üleşmek. Harekete geçirmek. (parayı vb) kırışmak. Yükseltmek. Düzenlemek. Bölüştürmek. Organize etmek. Paylaşmak. (parayı vb) bölüşmek.

Enhances : İyileştirmek. Büyütmek. Geliştirmek. Güzelleştirmek. Artırmak (değer, fiyat vb'ni). Yükseltmek. Abartmak.

Multiplies synonyms : quaternate, ten fold, three fold, nine fold, four fold, eight fold, doubled, six fold, accreting, barging, accrete, fivefold, double, arborized, advance, circulate, mushrooming, enhance, biffs, branch out, duplex, mushroom, diffuses, increase, ascends, amplifying, accreted, copies, branch, quadruplex, augments, aggregate, seven fold.

Multiplies zıt anlamlı kelimeler, Multiplies kelime anlamı

Single : Bekar. Kırk beşlik plak. Tek gidiş bileti. Teklemek. Dönüş bileti. Ayırmak. Bir. Tek. Tek kişilik oda.

Decreased : Eksilmek. Azalmış. Düşmek. Küçülmek. Azaltmak. İnmek. Azalmak. Küçültmek. Azaltılmış. Eksiltmek.