Multiplied türkçesi Multiplied nedir

Multiplied ile ilgili cümleler

English: 3 multiplied by 5 is 15.
Turkish: Üç kere beş on beş yapar.

Multiplied ingilizcede ne demek, Multiplied nerede nasıl kullanılır?

Multiplier : Çoğaltan. Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır. Çarpan. Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır. Çarpıcı. Çoğaltıcı.

Multiplier coefficient : Çoğaltan. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez richard f. kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da j. m. keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır. Çarpan katsayısı.

 

Multipliers : Çarpan.

Multiplies : Çoğalmak. Türemek. Artırmak. Arttırmak. Çarp. Yayılmak. Artmak. Çarpmak. Çoğaltmak.

Accelerator multiplier model : Hızlandıran çoğaltan modeli. Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.

Deposit multiplier : Mevduat çarpanı. Mevduat çoğaltanı. Bankaya yatırılan birincil mevduatın, ne kadar mevduat yaratacağını, kanuni karşılık oranı ve geri dönüş oranına bağlı olarak gösteren katsayı.

Dynamic multiplier : Dinamik çarpan. Devingen çoğaltan.

Balanced budget multiplier : Denk bütçe çarpımı. Gelir harcama modelinde, hükümet harcamalarının vergilerle karşılandığı varsayımı altında reel gayrisafi yurtiçi hasılada oluşacak değişmenin büyüklüğünü belirleyen katsayı. Denk bütçe çoğaltanı.

Aging interval multiplier : Eskime aralığı çoklayıcısı.

Cumulated multiplier : Birikimli çoğaltan.

İngilizce Multiplied Türkçe anlamı, Multiplied eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Multiplied ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Grow : Üretmek. Büyümek. Artmak. Büyütmek. Lemek. Yetiştirmek. Gelişme göstermek. Uzatmak. Gelişmek.

Imbricated : Üstüste binmiş. Üst üste konulmuş. Birbiri üstüne gelen bölmeler halinde örtülmüş. Üst üste konmuş. Birbiri üstüne binen kenarları olan (çatı kiremitleri gibi). Üst üste bindirilmiş.

Multiplying : Çarpım.

Descend from : Soyundan gelmek. Kalmak.

 

Mushrooms : Yayılmak. Mantar gibi çoğalmak.

Boffs : Son vermek. Yellenmek. Seks yapmak. Kusmak. Bitirmek. Vurmak. Gaz çıkarmak. Birini götürmek. Osurmak.

Derives : -den elde etmek. Sağlamak. Yola çıkmak. Kaynaklanmak. Elde etmek. Çıkarsamak. Gelmek. Türetmek. Çıkarmak.

In layers : Kat kat. Katmanlar halinde.

Appear : Gözükmek. Gibi görünmek. Bulunmak. Arz-ı endam etmek. Ortaya çıkmak. Varmak. Belirmek. İzlenimini vermek. Görünmek.

Alight upon : Rastlamak. Karşılaşmak. Üzerine konmak.

Multiplied synonyms : laminated, gone off, emulsified, enhance, duplicate, imbricative, gain, bash, biffed, warped, bashed, mushrooming, bashes, increased, escalates, biff, banged, copied, derive from, aggrandizing, reduplicating, multiply, accrues, multiplex, accrue, smashed, biffs, enlarge, aggrandizes, bang, slammed, laminar, copy.

Multiplied zıt anlamlı kelimeler, Multiplied kelime anlamı

Decreased : Düşmek. Azalmak. Eksiltmek. Küçültmek. Azaltmak. Azaltılmış. Küçülmek. Eksilmek. Azalmış. İnmek.