Nemlenmek nedir, Nemlenmek ne demek

  • Nemli duruma gelmek, rutubetlenmek

"Nemlenmek" ile ilgili cümle

  • "O ev güneş görmüyor. Soba yanmazsa her şey nemleniyor," - A. Ümit

Nemlenmek anlamı, tanımı:

Nemlenme : Nemlenmek işi.

Nemli : Nemi olan, az ıslak, rutubetli, kuru karşıtı. Yaşlı (göz).

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Gelme : Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmek işi. Gelmiş olan. Yetişme.

Rutubetlenmek : Nemlenmek, ıslanmak.

Gelmek : Ortaya çıkmak, doğmak. Dayanmak, tahammül etmek. Oturmaya, ziyarete gitmek. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Çıkmak, yönelmek. Olmak, -e uğramak. Uymak. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Katılmak, eklenmek. Ulaşmak, varmak. Herhangi bir sırada bulunmak. Akmak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Kazanılmak, sağlanılmak. Sonuç çıkmak. Türemek. Belli bir zamana ulaşmak. Belli bir süre dolmak. Biriyle birlikte gitmek. İzlemek, takip etmek. Uygun düşmek. Kadar olmak. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. İsabet etmek. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Düşmek, rast gelmek. Başlamak, ortaya çıkmak. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Getirmek. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Görünmek, sanılmak. Mal olmak. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil.

 

Diğer dillerde Nemlenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Nemlenmek ne demek? : v. get damp, become moist, dampen, moisten, moisturize

Fransızca'da Nemlenmek : s'humecter

Rusça'da Nemlenmek : v. сыреть