Süflilik nedir, Süflilik ne demek

  • Süfli olma durumu

Süflilik anlamı, kısaca tanımı:

Süfli : Aşağı, aşağılık, bayağı, adi. Kılıksız, pis kılıklı, hırpani.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Süflilik anlamı nedir?

İngilizce'de Süflilik ne demek? : lowness, meanness, baseness; shabbiness