Safety türkçesi Safety nedir

  • Emniyet.
  • Güvenlik.
  • Selamet.
  • 1880'de ingiliz stenley'in yaptığı, bir eğik borudan çatıyla bunun üzerine oturtulmuş seleden oluşan, öntekeri büyük, arkatekeri küçük çifteker.
  • Asayiş.
  • Safeti.
  • Korkusuzluk.
  • Koruyucu.
  • Bisiklet alanında kullanılır.
  • Güven.

Safety ile ilgili cümleler

English: Activist groups for the environment and food safety question the product’s safety.
Turkish: Aktivist gruplar çevre ve gıda güvenliği için ürünün güvenliğini sorguluyor.

English: Could you explain all the safety features to me once again?
Turkish: Bana bir kez daha tüm güvenlik özelliklerini açıklayabilir misin?

English: Ali has been a safety inspector for three years.
Turkish: Ali üç yıldır bir güvenlik müfettişi.

English: Ali clicked the safety off on his rifle.
Turkish: Ali tüfeğindeki emniyeti kapattı.

English: Ali keeps his important papers in a safety deposit box.
Turkish: Ali önemli evraklarını kiralık kasada saklıyor.

Safety ingilizcede ne demek, Safety nerede nasıl kullanılır?

Safety actuator : Güvenlik mekanizması. Kumanda sisteminin doğrudan güvenlik işlemini yönlendiren birimi.

Safety alarm : Güvenlik uyarısı.

Safety angle : Atış esnasında atıcı veya kenarda duranların zarar görmemesini sağlayan silah açısı. Emniyet açısı.

 

Safety appliance : Koruma tertibatı. Güvenlik düzeni.

Safety balance : Emniyet dengesi. Nakit giriş ve çıkışlarındaki beklenmedik durumlar için tutulan para miktarı.

Safety device : Güvenlik cihazı. Emniyet cihazı. Emniyet sağlayıcı düzenek. Güvenlik aygıtı. Emniyet tertibatı. Güvenlik aracı. Güvenlik donanımı. Emniyet mekanizması.

Safety curtain : Güvenlik perdesi. Yangın perdesi. Sahne ağzına, kumaş perdenin önüne ya da arkasına konulan ve yangın anında özdenetimli olarak kapanarak sahneyi seyirci salonundan ayıran asbestle kaplı çelik perde. buna kimi kez çelik perde de denir. Sahne ile seyircilerin bulunduğu salonu bir yangın olduğunda ayıran perde. bu perde, aynı zamanda, sahnedeki dekor değişmesi yüzünden çıkan gürültüleri seyirci salonuna geçirmeyen demirden ve aspest maddesi ile kaplı bir perdedir. Yangın esnasında düşürülebilen yangına dayanıklı sahne perdesi. Emniyet perdesi. Yangına karşı sahne ağzındaki demir ya da çelik perde. Demir perde.

Safety brake : Emniyet eğleci. Emniyet freni.

Safety circuit : Emniyet hattı. Emniyet devresi.

Safety deposit : Emanet. Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya. Bir kimseyle gönderilen şey. Otel vb kurumlarca müşterilerinin değerli eşyalarının korunması.

 

İngilizce Safety Türkçe anlamı, Safety eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Safety ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Custodian : Saklama kuruluşu. Kapıcı. Veli. Müşterileri adına taşınır değerleri saklamaya yetkili kurum ve kuruluş. Vasi. Bekçi. Muhafız. Yönetici kimse. Sorumlu kimse.

Harbourage : Gemiler için barınak. Liman vergisi. Liman resmi. Melce. Sığınak. Korunan yer. Barınak.

Custos : Bekçi. Ahlak bekçisi.

Faithing : İman. Hıyanet. Söz. İnanç. İtikat. İtimat. Bağlılık. İnanış.

Public security : Kamu güveni. Genel güvenlik. Kamu güvenliği.

Affiance : Nişanlanmak. İnanç. Nişanlanma. Söz kesmek. Söz takmak. Nişan. Sözlenmek. Ahdetmek. Nişanlamak.

Fixedness : Dengelilik. Sabit oluş. Kararlılık. Değişmezlik. Kesinlik. Durağanlık. Süreklilik. Sıkılık.

Certainties : Kesin olan şey. Açıklık. Belirli olma. Kesinlik. Katiyet. Muhakkak. Kuşkusuzluk. Belirlilik.

Soundness : Esenlik. Yasallık. Bir ölçme aracıyla elde edilen ölçümlerin yüksek güvenirlik ve geçerlik düzeyinde kazandığı süreğenlik. Geçerlilik. Mükemmellik. Sağlamlık. İyi durumda olma. Seslilik. Sıhhat.

Fearlessness : Cesaret. Pervasızlık.

Safety synonyms : salvation, certainty, audacities, peace, risklessness, healthiness, conservative, faiths, conservators, peaces, contraceptive, demulcents, law and order, challenge, impregnability, biosafety, emergency, order, anchorage, tranquillity, demulcent, beliefs, safeties, credit, walk over, defensor, affiancing, safetying, security, custodians, caretakers, salvations, intrepidity.

Safety zıt anlamlı kelimeler, Safety kelime anlamı

Insecurity : Zarara uğrama riski. Tehlikede olma. Sağlam olmama. Güvenilmezlik. Adem-i emniyet. Güvensizlik. Emniyetsizlik. Kendine güveni olmama.

Danger : Tehlikeli. Varta. Risk. Çekince. Tehlike. Korku. Tehdit.

Safety antonyms : unprotective.

Safety ingilizce tanımı, definition of Safety

Safety kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Exemption from hurt, injury, or loss. The condition or state of being safe. A safety touchdown. Freedom from danger or hazard.