Saray nedir, Saray ne demek

Saray; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Saray" ile ilgili cümle

 • "Sarayın içine girmiş olanlar bir bir süngülendiler." - N. F. Kısakürek
 • "Bu ev bir saray."
 • "Emniyet Sarayı. Spor ve Sergi Sarayı."
 • "Saraydan çağrılmış."

Yerel Türkçe anlamı:

Saray (Edirne'de)

Evin çatısı

Hükümet konağı.

Kiremitlik.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Karabük ilinde, Yenice ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Yozgat kenti, Yerköy belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Konya şehri, Yunak ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Saray hakkında bilgiler

Saray, hükümdarların veya dinî liderlerin ikâmet ettiği büyük ve gösterişli yapı. Günümüzde zaman zaman otel veya kamu hizmetinde kullanılan bazı büyük yapıları tanımlamakta da kullanılır.

Saray sözcüğü Türkçeye Farsça seray sözcüğünden geçmiştir. Saray sözcüğünün Batılı dillerdeki karşılığı olan ve Türkçeye Fransızcadan geçen palas sözcüğü de Türkçede zaman zaman otel vb. büyük ve gösterişli yapıları tanımlamak için kullanılır. Palas sözcüğünün kökeni Roma'daki Palatino Tepesi'ne dayanır. Roma imparatorları, ikâmetgâhlarını bu tepe üzerine inşa ederlerdi.

 

Yapımları çok masraflı olan, çok fazla insan ve hayvan gücü gerektiren saraylar; tarih boyunca hükümdarların zenginliğinin, gücünün ve bulundukları bölgenin gelişmişliğinin bir simgesi olmuştur. Bu nedenle arkeologların en çok ilgi gösterdiği yapılardandır.

Bilinen en eski saraylar Teb şehrinde Mısır firavunları III. Thutmose (saltanat: MÖ 1504-1450) ve III. Amenhotep (saltanat: MÖ 1417-1379) tarafından yaptırılmıştır. Özellikle Amenhotep'in dikdörtgen bahçesi duvarlarla çevrili, labirentlerle birbirlerine bağlı ufak ve karanlık odalardan oluşan sarayının benzerlerine sonraki dönemlerde Doğu medeniyetlerinde de rastlanır. Asur'daki Nimrūd, Nineveh ve Khorsabad'da Mısır'dakilerden çok daha büyük saraylar inşa edildi. Örneğin II. Sargon'un sarayı (saltanat: MÖ 721-705) 9 hektar genişliğindeki bir platform üzerinde kurulu idi. İki sıra duvarla korunan yapının merkezinde devâsa iki salon vardı ve bunların çevresinde dağınık olarak yerleştirilmiş odalar ve salonlar bulunuyordu.

 

Saray ile ilgili Cümleler

 • Saray büyük kraliyet lehinde eğleniyordu.
 • Oval ofis Beyaz Saray'da.
 • Saray sıkı şekilde korunuyordu.
 • Belediye Sarayı şehrin merkezinde.
 • Arkeologlar, Kral Davud'un(Davud peygamber) sarayını bulduklarını düşünüyorlar.
 • Sarayın uzun bir kulesi var.
 • Beyaz sarayı görüyor musun?
 • Saray prenses için yaldızlı bir kafes oldu.
 • Naoko beyaz sarayda yaşıyor.
 • Bizim evle karşılaştırıldığında, onunki bir saray.
 • Bizim evle karşılaştırıldığında, seninki bir saray.

Saray anlamı, tanımı:

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Büyük : Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Niceliği çok olan. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Önemli. Üstün niteliği olan.

Kamu : Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme.

Gösterişli : Gösterişi olan. Görkemli.

Çevre : Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Yağlık. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.

Saray çiçeği : Düğün çiçeğigillerden, tarlalarda yetişen, altmış kadar türü bulunan, birkaç türü süs bitkisi olarak çoğunlukla da hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki, hezaren (I) (Delphinium).

Saray konut : Kendine ait güvenliği bulunan, içinde yaşayanlara özel hizmetler sunulan, her türlü ihtiyacın karşılandığı özel konut, rezidans.

Saray lokması : Bir çeşit yumurtalı lokma tatlısı.

Saray menekşesi : Gösterişli ve bol çiçekli bir tür menekşe.

Saraypatı : Güzel çiçekleri için yetiştirilen bir süs bitkisi (Callistephus sinensis).

Kervansaray : Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılmış olan büyük han.

Adalet sarayı : Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı.

Belediye sarayı : Belediyeye ait bütün işlerin yapıldığı ve büroların bir arada bulunduğu büyük yapı.

Kitap sarayı : Kitap satılan büyük yer. Halkın yararlanması için kurulmuş büyük kitaplık.

Kültür sarayı : Kültür merkezi.

Satış sarayı : Satış merkezi.

Saraydüzü : Sinop iline bağlı ilçelerden biri.

Saraykent : Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

Sarayköy : Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

Saraylı : Osmanlı Devleti'nde padişah sarayında bulunmuş olan (kadın).

Sarayönü : Konya iline bağlı ilçelerden biri.

Deli saraylı gibi : Acayip biçimde giyinen, takıp takıştıran (kimse).

Gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz : "kolay kolay onarılamayacağı için bir kimsenin özellikle de dostlarımızın gönlünü kırmamaya özen göstermeliyiz" anlamında kullanılan bir söz.

Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Talih. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Büyüklük, mevki.

Başkan : Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey.

Yürü : "devam et, git" anlamında kullanılan bir söz.

Görkemli : İri yapılı, iyice serpilmiş. Büyüklüğü, görünüşü ve güzelliğiyle görenleri etkileyen, gösterişli, debdebeli, haşmetli, ihtişamlı, muhteşem, şaşaalı, şatafatlı, tantanalı, anıtsal.

Tekirdağ : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Lider : Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse. Bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı. Önder, şef.

Yapı : Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.

Ve : İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.

Bağlı : Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Kapatılmış olan, kapalı. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Van : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Saray ahırı : Osmanlılarda, saray hayvanlarının ve bununla uğraşan görevlilerin bulundukları yer.

Saray baleti : Saraylara özgü bale.

Saray kethüdası : Akhadımların, sarayağasından sonra gelen buyurucusu.

Saray mehterhanesi : Saray bandosu.

Saray tiyatrosu : Giderleri saray bütçesinden karşılanan ve yanlızca sarayda yaşayanlar için yapılan tiyatro. On dokuzuncu yüzyılda, kral ya da imparator özel bölmesi ile saraylıların bölmeleri ayrı olmak koşuluyla saray dışındaki bürokratların da bu tiyatroya gelmelerine izin verilmiştir. XIII. yüzyılda saraylarda kırallar, sultanlar ve uyduları için özel oyunlar oynayan, ücretini saraydan alan topluluk.

Sarayağası : İçağalardan biri olup, saraylarda oturanlara hizmet etmek ve sarayları korumakla görevli kişi.

Sarayakpınar : Edirne ili, Sırpsındığı bucağına bağlı bir bölge.

Saraybağı : Bir çeşit çatı.

Saraybahçe : Elâzığ ilinde, Kovancılar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kocaeli şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Saraycık : Adıyaman ili, Gerger ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Afyon kenti, Sincanlı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Amasya ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Amasya şehrinde, Saraycık bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Amasya ilinde, Sarıbuğday bucağına bağlı bir yer. Ankara ili, Çubuk ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Ankara şehri, Kızılcahamam ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Ankara şehri, Sincan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Bayburt ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Bilecik ilinde, Bozüyük ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Bolu şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Çanakkale ili, Bayramiç belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Çanakkale şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çankırı şehrinde, Çerkeş belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çankırı şehri, Eldivan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Çankırı şehrinde, Kızılırmak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Çorum şehri, İskilip belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Çorum ilinde, Kargı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Çorum ili, Sungurlu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Elâzığ ili, Ağın ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Erzincan şehri, Çayırlı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Giresun şehri, Keşap belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Giresun ilinde, Şebinkarahisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Hatay ili, Hıdırbey nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Isparta ili, Keçiborlu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kahramanmaraş şehri, Göksun ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Karabük ili, Eflâni ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Kastamonu şehrinde, Kuzyaka nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kayseri ilinde, Bakırdağı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kayseri şehrinde, Güneşli bucağına bağlı bir yer. Kayseri şehrinde, İncesu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kırşehir şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Konya ili, Çavuş nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya şehri, Altıntaş ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Manisa ilinde, Demirci ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Ordu şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Ordu şehrinde, Ünye ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Samsun ili, Mezraa nahiyesine bağlı bir bölge. Sivas ilinde, Suşehri belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Uşak ilinde, Eşme ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Zonguldak ilinde, Beycuma nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Saray anlamı nedir?

İngilizce'de Saray ne demek? : [Saray] n. palace, court, seraglio

Fransızca'da Saray : palais [le], château [le], sérail [le]

Almanca'da Saray : n. Hof, Palast, Residenz, Schloss

Rusça'da Saray : n. дворец (M), з`амок (M), палаты (PL)

adj. дворцовый, придворный