Satımca nedir, Satımca ne demek

Satımca; Gümrük, İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

[Bakınız: fatura].

Teknik terim anlamı:

Malın değerini ve niteliklerini belirten belge.

Satılan her çeşit mal için gerekli bilgilerin tümünü kapsamak üzere satıcının alıcıya verdiği ayrıntılı sayışım belgesi.

Satımca tanımı, anlamı

Satı : Satma işi, satış. Adanmış

Satım : Satış.

Aracı satış satımcası : Alış verişler aracısınca yapıldığında, aracının iyesi sayışımına yaptığı satışlar tutarı ile satış giderlerini kapsayan ve aracılık payını sonuçtan indirerek iyesi sayışımına düzenlediği satış satımcası.

Geçici satımca : Daha sonra verilecek kesin satış belgesinde düzeltilmek ve tamamlanmak üzere, kimi öğeleri sakıntıyla belirtilen ya da açık bırakılan geçici nitelikteki satımca.

Gemi satımcası : Deniz taşıt belgesiyle birlikte ilgililerine gönderilmesi gereken satımca.

Kesin satımca : Sayışıma geçirilecek bütün bilgi ve ayrıntıları gereği gibi kapsayan satımca.

Konsolosluk satımcası : Yükleme yerlerinde konsolosluklarca onaylanan yurtdışı mallara ilişkin satımca.

Onaylı satımca : Malın çıkış yeri o ülkenin konsolosluğunca onaylanan satımca.

Önerili satımca : [Bakınız: öneri fatura]. Satıcının, vereceği mala ilişkin özellik ve ederi açıklamak ve bir yükümlülük taşımamak amacıyla satış önerisiyle birlikte alıcıya gönderdiği satımca.

 

Özgün satımca : Satıcısınca düzenlenerek alıcıya yollanan ve gümrükçe yapılacak işlemlere dayanak olan gerçek ve özgün satımca.

Satımca benzeri belgeler : Tecimcilerin yapımla uğraşan kişilere imzalattırdıkları ve işin türü, özelliği ve değerini kapsayan günlemli gider kâğıtları, satış belgesi kullanmak zorunluluğunda olmayan üretimcilere satın alınan mal paraları ödenirken tecimciler tarafından düzenlenerek imza ettirilen üretimci alındısı gibi belgeler.

Satımca biçimi : Düzenlenecek satış belgesinin, sıra sayısı, düzenleyenin tecim adı ve işyeri, alıcısının tecim adı ve oturma yeri, mal ya da işin çeşidi, niceliği, değeri, tutarı, satılan mal, bu belgenin düzenlenmesinden önce verilmiş ise günü gibi bilgileri kapsamına alan biçimi.

Satımca değeri : Gümrükle ilgili malın, satımcasında gösterilen değeri.

Satımca düzeni : Satış belgelerinin, yapraklar halinde sıra sayılı olması, mürekkeple, makine ile ya da kopyalı kurşun kalemiyle doldurulması en az bir asıl ve bir örnek olarak çıkarılması, baş tarafında, iş iyesi ya da onun adına yetkili kişinin imzası bulunması gibi yasasıyla sınırlanan temel ilkelerini kapsayan düzen.

 

Satımca saklama zorunluluğu : Yazılık tutmak zorunluluğunda olmayan tecimcinin, tecimenden satın aldığı mallara ilişkin belgeleri beş yıl süre ile saklamak zorunluluğunda olması.

Sayışım belgesi : İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere yapılan haftalık ya da aylık ücret ödemelerinde gerçek ücretlerinden düşülen yasal kesintilerle ellerine geçecek parayı belirtmek üzere düzenlenen ayrıntılı sayışımı gösteren belge. Otel, gazino, lokanta ve benzeri yerlerden yararlanan kişilere ödeyecekleri para için verilen belge.

Ayrıntılı : Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal, ince, uzun. Ayrıntılara girerek.

Kapsamak : İçine almak, sınırları içine almak, şamil olmak.

Belirten : Tamlayan.

Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındığı bölümleme birliği. Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışmanlık yazılıklarına geçirmek, aynı türden olan işlemleri bir araya toplayarak göstermek, bir başka deyimle sayışmanlık işlemlerinin bilimsel bir yöntem ve düzen ile yazılımlara alındığı bir bölümleme birliği.

Diğer dillerde Satımca anlamı nedir?

İngilizce'de Satımca ne demek ? : invoice