Satımca benzeri belgeler nedir, Satımca benzeri belgeler ne demek

Satımca benzeri belgeler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

Tecimcilerin yapımla uğraşan kişilere imzalattırdıkları ve işin türü, özelliği ve değerini kapsayan günlemli gider kâğıtları, satış belgesi kullanmak zorunluluğunda olmayan üretimcilere satın alınan mal paraları ödenirken tecimciler tarafından düzenlenerek imza ettirilen üretimci alındısı gibi belgeler.

Satımca benzeri belgeler kısaca anlamı, tanımı

Satımca : Malın değerini ve niteliklerini belirten belge. [Bakınız: fatura]. Satılan her çeşit mal için gerekli bilgilerin tümünü kapsamak üzere satıcının alıcıya verdiği ayrıntılı sayışım belgesi

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Benzeri : Aynı.

Satı : Satma işi, satış. Adanmış.

Satım : Satış.

Kullanmak : Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak. İşletmek, değerlendirmek. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak. Amacına ulaşmak için birinden ya da bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek. Giymek, takmak. Araç veya aleti işletmek, yönetmek. Bir şeyin gereklerini yerine getirmek. Kelimeyi yazmak, söylemek. Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek. Harcamak, sarf etmek.

 

Kullanma : Kullanmak işi, istimal.

Mal para : Değişim aracı olarak kullanılan altın, gümüş, bakır, tuz, biber, büyük taşlar, deniz kabukları gibi mallar.

İmzalat : İmzalatmak.

Zorunlu : Kesin olarak gereksinim duyulan, zaruri, mecburi, ıztırari. Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan, olumsal karşıtı.

Değeri : Kıymet, paha.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Günlem : Bir gazete veya derginin günlük meselelerden kısaca bahseden köşesi (GÜNLEMCİ, Chroniqueur).

Alındı : Para vb. bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz.

Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola.

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

 

Yapım : Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon. Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon. Özümleme. Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.

Zorun : Mecburiyet.

Diğer dillerde Satımca benzeri belgeler anlamı nedir?

İngilizce'de Satımca benzeri belgeler ne demek ? : other papers as invoice