Geçici satımca nedir, Geçici satımca ne demek

Geçici satımca; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

Daha sonra verilecek kesin satış belgesinde düzeltilmek ve tamamlanmak üzere, kimi öğeleri sakıntıyla belirtilen ya da açık bırakılan geçici nitelikteki satımca.

Geçici satımca tanımı, anlamı

Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Haddeleme işleminde, haddelenen parçaların haddelerden bir kez geçişi

Satımca : Malın değerini ve niteliklerini belirten belge. [Bakınız: fatura]. Satılan her çeşit mal için gerekli bilgilerin tümünü kapsamak üzere satıcının alıcıya verdiği ayrıntılı sayışım belgesi.

Geçici : Çok sürmeyen. Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu. Bulaşan, bulaşıcı. Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı.

Satı : Satma işi, satış. Adanmış.

Satım : Satış.

Tamamlanmak : Eksiksiz duruma getirilmek, tamam olmak, bütünlenmek. Bitirilmek.

Kesin satış : Açık piyasa işlemleri çerçevesinde merkez bankasının geri almamak üzere piyasaya doğrudan taşınır değer satması. Bir taşınır değerin doğrudan satımı.

Düzeltilmek : Düzeltme işine konu olmak veya düzeltme işi yapılmak.

Tamamlanma : Tamamlanmak işi.

Düzeltilme : Düzeltilmek işi.

Belirtilen : Tamlanan.

 

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Belirti : Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom.

Sakıntı : Sıkıntıya yol açabilecek durumlara karşı alınan önlem, ihtiyat.

Düzelti : Düzeltme işi, tashih. Basılmakta olan bir eserin provaları üzerinde özel düzeltme işaretleriyle yanlışları gösterme, tashih.

Bırakı : Bırakılmış, terkedilmiş, eskimiş, beğenilmeyip atılmış, artık.

Tamam : Bütün, tüm. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Evet. Eksiksiz. Tamamlanmış, bitmiş. Yanlış ve yalan olmayan, doğru.

Düzel : Eline ayağına düzgün kimse.

Diğer dillerde Geçici satımca anlamı nedir?

İngilizce'de Geçici satımca ne demek ? : provisional invoice