Savurarak vuruş nedir, Savurarak vuruş ne demek

Savurarak vuruş; Boks alanında kullanılan bir terimdir.

Boks terimi anlamı:

Yumruğun döngü biçiminde savrularak vurulması.

Savurarak vuruş anlamı, tanımı

Savu : Yas, sağu. def’, defi (bk. kaçını)

Savur : Mardin iline bağlı ilçelerden biri.

Vuru : Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen atım hareketi.

Vuruş : Vurma işi. Bir kuvvetin etkileme süresi ile şiddetinin çarpımından çıkarılan nicelik. Bir ölçüyü oluşturan eşit sürelerden her biri, darp. Tempo.

Vurulma : Vurulmak işi.

Yumru : Yuvarlak, şişkin şey. Şişkin, kabarık, yuvarlak biçimli. Genellikle derinin içine gömülü, yuvarlak ve sert oluşum, nod. Sap, kök veya dallarda bulunan, yedek besin taşıyan şişkin madde. Eğri büğrü, çarpık, yamru yumru.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Döngü : Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması. Kısır döngü.

Biçi : Erkek çocuk.

Diğer dillerde Savurarak vuruş anlamı nedir?

İngilizce'de Savurarak vuruş ne demek ? : swing