Steroller nedir, Steroller ne demek

Steroller; Biyoloji, Kimya, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Üçüncü karbonuna bir alkolik hidroksil grubu, 1.

karbonuna da bir alifatik yan zincir bağlanmış bir steroit. Bunlardan ergasterol mantarlarda, kolesterol hücre zarında, fitosterol bitkilerde bulunur.

Kimya'da terim anlamı:

Hayvan ve bitkilerde bulunan, çoğu katı ve doymamış olan ergosterol ve kolesterol gibi steroit alkolleri.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bitkisel ve hayvansal lipitlerin sabunlaşmayan kısımlarının başlıca bileşenlerinden olan, zoosterol, ergosterol ve fitosterol olmak üzere üç ayrı grupta değerlendirilen, steran halkası tiçeren katı yapıda bir lipit sınıfı, sterinler.

Zooloji'deki anlamı:

Hayvan ve bitkilerde alkollü maddeler.

Teknik terim anlamı:

Bitkisel ve hayvansal yağların sabunlaşmayan kısımlarının başlıca bileşenlerinden olan, kolesterol ve ergosterol gibi katı yapıda halkalı alkoller.

Steroller tanımı, anlamı

Ster : Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü birimi

Sterol : Hayvanlarda, bitkilerde ve D vitamininde bulunan, genellikle karbon atomlarından oluşan, alkol niteliğinde organik bir madde.

Hidroksil grubu : Hidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu. -OH ile gösterilen kimyasal bir grup.

 

Steran halkası : Üç tanesi altılı bir tanesi beşli olan 4 halkalı sistem, steroit çekirdek.

Hayvansal yağ : Memeli ve/veya kanatlı hayvanların dokularından rendering veya özütleme işlemleri uygulanılarak elde edilen, iç yağı ve kuyruk yağının da dâhil olduğu ürünler. Süt ve süt ürünlerinden elde edilen kaymak, tereyağı gibi ürünler.

Kolesterol : Kanda ve büyük ölçüde ödde bulunan, besinlerle alınan sterol, kolesterin.

Hücre zarı : Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 A° kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler hâlinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri hâlinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı. Organellerin etrafını çevreleyen zar ise mitokondri zarı, Golgi zarı gibi organellerin adıyla anılır. Plâzma zarı, sitoplâzmik zar, membran, biyomembran, biyolojik zar, plazmalemma. Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 ºA kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbonhidratlardan oluşan, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı, plazma zarı, plazmalemma. Hücreleri dıştan kesintisiz çevreleyen, metabolik olaylarda görev alan ve elektron mikroskobunda üç katman hâlinde gözlenen birim zar yapısında organellerden biri, plazma zarı, sitoplazmik zar, plazmalemma, birim zar.

 

Ergosterol : Bira mayasında, bazı alglerde ve hayvan dokularında bulunan, ışık etkisi ile D vitaminine dönüşen bir sterol. Kapalı formülü C28H44O, e.n. 168 °C olan, ergotta, mayalarda ve bakterilerde bulunan, D2 vitaminin öncüsü (provitamin D2) bir steroit alkolü. Hayvan ve bitki dokularında bulunan, mor ötesi ışınların etkisiyle D2 vitaminine dönüşen, suda çözünmeyen, alkol, benzen ve eterde çözünen, renksiz kristaller oluşturan, kahverengi yosunlar, bakteri, maya veya çavdar mahmuzundan elde edilen bir sterol, ergosterin, mikosterin.

Fitosterol : Bitkisel kaynaklı sterol.

Sabunlaşma : Bitkisel veya hayvansal yağların sabun durumuna dönüşmesi.

Yan zincir : Amino asitlerde, -C, -COOH ve -NH2 grupları dışında alfa karbonuna bağlanan ve çeşitli amino asitlerin meydana gelmesini sağlayan kimyasal gruplar. Karbon atomlarından oluşan uzun bir zincir veya bir halkadan dallanan, 2 ya da fazla atomlu, genellikle karbon atomlarından oluşan grup.

Mantarlar : Sap, yaprak, çiçek vb. organlar yerine dallı veya düz iplikler görünüşünde emeçlerden oluşan, klorofilsiz, çiçeksiz, ilkel canlılar.

Hayvansal : Hayvanla ilgili, hayvani. Hayvandan elde edilen, hayvani.

Hidroksil : Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH).

Zoosterol : Hayvansal kaynaklı sterollerin adı, zoosterin.

Sterinler : Steroller.

Alifatik : Açık zincirli olan (organik madde).

Hidroksi : Organik bileşiklerdeki -OH grubuna işaret eden bir ön ek.

Alkoller : Bir ya da daha çok hidroksil kökü içeren ve (R) bir aril ya da alkil kökü olmak üzere, R—OH genel formülü ile gösterilen alifatik bileşikler. Örn. etil alkol (C2H5OH). Karbon atomuna doğrudan doğruya OH grubunun bağlı olduğu organik bileşikler.

Bitkisel : Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan. Bitkiden elde edilen, nebati.

Diğer dillerde Steroller anlamı nedir?

İngilizce'de Steroller ne demek ? : steroles, sterols