Temlikname nedir, Temlikname ne demek

Temlikname; bir hukuk terimidir. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge

Temlikname anlamı, kısaca tanımı:

Temlik : Mülk olarak verme. Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.