Ters baskı nedir, Ters baskı ne demek

  • Basım işlerinde kâğıt, plastik film vb. malzemelerin arka veya alt yüzeyine yapılmış olan baskı

İngilizce'de Ters baskı ne demek? Ters baskı ingilizcesi nedir?:

mirror printing

Ters baskı kısaca anlamı, tanımı:

Ters : Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Bir şeyin aksi, karşıtı. Hayvan pisliği. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert.

Baskı : Bası sayısı. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon. Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.

Basım : Basımcılık. Bası işi, tipografi.

Plastik : Isı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılmış olan madde. Bu maddeden yapılan.

Film : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Sinemalarda gösterilen eser. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.

 

Malzeme : Gereç. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.