Yatıştırıcılık nedir, Yatıştırıcılık ne demek

  • Yatıştırıcı olma durumu

Yatıştırıcılık anlamı, tanımı:

Yatıştırıcı : Ağrıyı, sızıyı gideren (ilaç), müsekkin, trankilizan. Yatıştırma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren.

Yatış : Yatma işi.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.