Yuvaksal işlev nedir, Yuvaksal işlev ne demek

Yuvaksal işlev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir.

Matematik'te terim anlamı:

Bessel türetik denkleminin çözümlerinden birisi, Anlamdaş. Bessel işlevleri.

Yuvaksal işlev anlamı, tanımı

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım

Yuvak : Yuvgu. Loğ taşı, toprak damı düzlemek ve pekiştirmekte kullanılan taş silindir. Yol düzlemekte kullanılan silindir. İçindekilerin dökülmemesi için arabaların ön ve arkalarına konulan tahta setler, kapaklar. Tilkiyi ininden çıkarmak için yapılan tuzak. Yer altına kazılarak üstü kapatılmış, kuruları koymaya ayrılmış yer. Kuş yuvası. Küçük kuzuların yattıkları yer. Makara. Değirmen taşının altına sürülüp kaldırılmasını sağlayan iki başı yuvarlak, ağaç kaldıraç. Bulgur ufağı ya da pirinç, ince çekilmiş kıyma ile yoğrulduktan sonra küçük küçük yuvarlanıp haşlanarak yapılan bir çeşit yemek. Loğ taşı. Parça. ölçü birimi. (Mimarlık) Düz toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman haline getirmek için dam üzerinde yuvarlanan silindir biçimindeki ağır taş. Löktaşı ve loğ da denir. Düzlemsel bir eğri boyunca eğriyi keserek ve durgan bir doğruya koşut olarak devinen bir doğrunun oluşturduğu uzambiçim ya da uzambiçimin koşut iki düzlemle sınırlanmış parçası. [Bakınız: yurgu]. Sürülmüş tarlayı düzeltmekte kullanılan ağaç silindir. (Kurtköy Bozüyük Bilecik; Dutlu İnönü Eskişehir). Merdane. (Kartal Eskişehir). Havudun arkasındaki çıkıntı. (Saçıkara İslahiye Gaziantep). [Bakınız: yuğu taşı].

 

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

Yuva : Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak. Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer. Genellikle ailenin oturduğu ev. Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk. Bir şeyin öğretildiği yer. Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer. Bir şeyin çok bulunduğu yer. İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu.

Bessel işlevleri : [Bakınız: yuvaksal işlev].

Türetik denklem : Bir bağımsız değişkeni, bu bağımsız değişkenin bir işlevini ve bu işlevin bağımsız değişkene göre ardışık türevlerini kapsayan denklem. Bir ya da daha çok bağımlı değişkenin bir ya da daha çok bağımsız değişkene göre türev(ler)ini içeren denklem.

Çözümler : Analiz yapan cihaz, aygıt veya organ, analizör.

Anlamdaş : Eş anlamlı.

Denklem : İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele. Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik.

 

Türetik : Türevsel hesapta, bir işlevden belirli kurallar uyarınca türetilen başka bir işlev.

Birisi : Herhangi bir kimse.

Bessel : Reçel. [Bakınız: besdel]. [Bakınız: bestel]. Meyvelerle ve bazı sebzelerle pekmezden yapılan bir çeşit tatlı. 1784-1846. Fridrich Wilgelm Bessel, Alman matematikçisi ve astronomu. Matematikte onun adıyla anılan silindirik fonksiyonlar, diferansiyel denklem ve interpolasyon formülü vardır.

Çözüm : Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal. Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar. Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya. Ağırlık bakımından eşit olan. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi.

Türe : Adalet.

Diğer dillerde Yuvaksal işlev anlamı nedir?

İngilizce'de Yuvaksal işlev ne demek ? : cylindrical function